Yazıçı Kamal Abdullanın elmi və bədii yaradıcılığı haqqında

1991-2014-cü illər ərzində dövrü mətbuatda və internet saytlarında

dərc olunan yazıların qəzet və elektron ünvanları:

2012 – 2014-cü illərdə yazılanlar

2011— 2012-ci illərdə haqqında yazılanlar

2009 — 2010-ci illərdə haqqında yazılanlar

2007 — 2008-ci illərdə haqqında yazılanlar

2005 — 2007-ci illərdə haqqında yazılanlar

2003 — 2004-cü illərdə haqqında yazılanlar

2000 — 2002-ci illərdə haqqında yazılanlar

1991-1999 — cu illər haqqında yazılanlar