IMG_3940

AMEA-nın həqiqi üzvü, yazıçı Kamal Abdullanın “Əvvəl-axır yazılanlar” kitabında

müəllifin həyat və ədəbiyyat barədə ümumiləşdirilmiş müşahidələri əks olunmuşdur.

Kitab 1989-cu ildə Yazıçı (Bakı) nəşriyyatında çap olunmuşdur.