IMG_3922

“Kamal Abdulla: seçimin morfologiyası” kitabının müəllifi

Bakı Slavyan Universitetinin rektoru, professor Asif Hacılıdır.

Kitab görkəmli yazıçı, şair və dramaturq Kamal Abdulla yaradıcılığının

özünəməxsusluğuna, müəllifin bir çox xarici dillərə tərcümə olunmuş

əsərlərində aşkarlanan bədii dünya mənzərəsinin mənalar aləminə və poetikasına

həsr olunmuşdur.

Kitabın redaktoru Etimad Başkeçid, rəyçi Salam Sarvandır.

Kitab 2010-cu ildə mütərcim nəşriyyatında çap olunmuşdur.

Kitabla aşağıdakı linkdə tanış olmaq olar:

http://www.academia.edu/9618168/Asif_Hac%C4%B1l%C4%B1._Kamal_Abdulla_se%C3%A7imin_morfologiyas%C4%B1