IMG_3931

 

Akademik Kamal Abdullayevin 1983-cü ildə ELM (Bakı) nəşriyyatında çap edilmiş

“Проблемы синтаксиса простого предложения в азербайджанском языке”

(“Azərbaycan dilində sadə cümlə sintaksisinin nəzəri problemləri”) kitabında

Azərbaycan dilçilik elmində ilk dəfə olaraq “sadə cümlə” anlayışı nəzəri və praktik

baxımdan geniş şəkildə tədqiq olunub, dilimizdə sadə cümlənin təşəkkülü prosesi izlənilib.