1. Quranda nəyi etmək olar, nəyi etmək olmaz qadağaları ilə  bağlı ifadələri bir yerə toplayıb anlaşıqlı şəkildə çap eləmək.