AMEA-nın həqiqi üzvü Kamal Abdullanın “Azərbaycanca danışaq”

seriyasından olan kitabları müxtəlif ölkələrdə çap olunub.

Bu seriyadan olan ilk kitab akademik Kamal Abdullanın fransız alimi

Mişel Malerblə birgə qələmə aldığı “Azərbaycanca danışaq. Dil və mədəniyyət”

adlı ilə 2008-ci ildə Parisdə dərc olunub. Kitab Azərbaycan dilinin tədris

edildiyi Şərq Dilləri və Sivilizasiyaları İnstitutunun tələbələri, həmçinin

ölkəmizin mədəniyyəti, dili və tarixi ilə maraqlanan alimlər, ictimai

xadimlər üçün nəzərdə tutulub.

9782296055841r

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=26121