Adı: Введение в поэтику “Китаби-Деде Коркуд”

Hansı dildə: Rus

Ön sözün müəllifi: Aleksandr Bondarev http://edebiyyatqazeti.az/news/diger/4098-hermenevtikanin-araliq-movqeyi

Harada nəşr olunub: Rusiya, «Художественная литература»

Çap ili: 2018