Adı: 欠落ある写本

Hansı dildə: yapon

Tərcüməçi:  İto İchiro

Harada nəşr olunub: Yaponiya, “Suseyşa” nəşriyyatı

Çap ili: 2017