Adı: Mənim Füzulim

Hansı dildə: Azərbaycan

Harada nəşr olunub: Azərbaycan, Bakı, «Mütərcim» nəşriyyatı

Çap ili: 2019