2021-ci il

Məqalə, tezis, esse, ön söz, rəy, elmi söhbətlər

1.“Müharibə və onun ədəbi-bədii əks-sədası” // Qarabağ dastanı Otuz ilin həsrəti – 44 günün zəfəri, Bakı, Təhsil, 2021, s.218-220

Müsahibələr 

 1. Kamal Abdulla: “Yarımçıq əlyazma” mifoloji əhval-ruhiyyəni, mifoloji baxışı, mifoloji dünyagörüşü ədəbiyyatımız üçün sabitləşdirdi…” https://sim-sim.az/kamal-abdulla-yarimciq-%c9%99lyazma-mifoloji-%c9%99hval-ruhiyy%c9%99ni-mifoloji-baxisi-mifoloji-dunyagorusu-%c9%99d%c9%99biyyatimiz-ucun-sabitl%c9%99sdirdi/
 2.  Kamal Abdulla: “İndi ermənilərdən Qarabağla bağlı soruşulsa, nə qədər adam səmimi şəkildə etiraf edər ki…” https://sim-sim.az/kamal-abdulla-indi-erm%c9%99nil%c9%99rd%c9%99n-qarabagla-bagli-sorusulsa-n%c9%99-q%c9%99d%c9%99r-adam-s%c9%99mimi-s%c9%99kild%c9%99-etiraf-ed%c9%99r-ki/
 3. Kamal Abdulla: Azərbaycanda erməni soyqırımına məruz qalanlar arasında qeyri-müsəlmanlar da olubhttps://azertag.az/xeber/1884321
 4. Kamal Abdulla: Azərbaycan xalqı 44 günlük Vətən müharibəsindəki Zəfəri ilə bir xalq kimi özünü yenidən kəşf etdi https://sim-sim.az/kamal-abdulla-az%c9%99rbaycan-xalqi-44-gunluk-v%c9%99t%c9%99n-muharib%c9%99sind%c9%99ki-z%c9%99f%c9%99ri-il%c9%99-bir-xalq-kimi-ozunu-yenid%c9%99n-k%c9%99sf-etdi/
 5. Kamal Abdulla: Biz təkcə Qarabağı deyil, ruhumuzu, mənliyimizi, vüqarımızı azad etdik https://xalqqazeti.com/az/news/66677
 6. 5.”Azərbaycanda klassik dilləri bilən mütəxəssislərə ehtiyac var” // “525-ci qəzet”, 11 dekabr, 2021 https://525.az/news/181914-azerbaycanda-klassik-dilleri-bilen-mutexessislere-ehtiyac-var

Bədii nəşrlər

 1.  “Laokoon…Laokoon… yaxud bir romanın “gerçək” yazılma tarixçəsi” (romanabənzər), Bakı, “Köhlən” nəşriyyatı, 2021, 182 səh.
 2. Es Gibt Niemanden Zu Vergessen… (roman), Almaniya, 2021, 402 səh.
 3. “Приключения таин” (роман), Баку, Азернешр, 2021, 288 стр.
 4. “Kəklik” (hekayə)
 5. “Həyət” (hekayə)
 6. “Konsert” (hekayə)

Haqqında yazılanlar 

1.Əbülfət MƏDƏTOĞLU: KAMAL ABDULLA ƏRMAĞANI – ədalət qəzeti , 13 yanvar 2021. https://www.adalet.az/w208191/ebulfet-medetoglunbspkamal-abdulla-ermagani-2021-01-13-164514

2. Kamal Abdullanın kitabı təqdim olundu // “kulis.az”, 5 fevral, 2021 https://kulis.az/xeber/media/Kamal-Abdullanin-kitabi-tqdim-olundu-colorredFotocolor-36491

3. Kamal Abdullanın “Unutmağa kimsə yox” romanı Almaniyada çap olunub // “525-ci qəzet”, 16 iyun, 2021 https://525.az/news/170204-kamal-abdullanin-unutmaga-kimse-yox-romani-almaniyada-cap-olunub

4. İsa Həbibbəyli və Kamal Abdullaya yüksək mükafat // “525-ci qəzet”, 25 noyabr, 2021 https://525.az/news/180859-isa-hebibbeyli-ve-kamal-abdullaya-yuksek-mukafat

5. Kamal Abdullaya “Yaşayan Dədə Qorqud” mükafatı təqdim olundu // “525-ci qəzet”, 15 dekabr, 2021 https://525.az/news/182182-kamal-abdullaya-yasayan-dede-qorqud-mukafati-teqdim-olundu

6. “Təfəkkür-Təxəyyül-İstedad üçbucağı // Xalq yazıçısı Kamal Abdullanın 7 cildlik “Seçilmiş əsərləri” haqqında düşüncələr”(Şəhriyar Təyyaroğlu) https://525.az/news/178126-tefekkur-texeyyul-istedad-ucbucagi

7.“Mitoloji Elçisi Kamal Abdulla Armağanı” ve kafamdaki sorular (Şəhla Aslan) https://sim-sim.az/s%c9%99hla-aslan-mitoloji-elcisi-kamal-abdulla-armagani-ve-kafamdaki-sorular/