2021-ci il

Məqalə, tezis, esse, ön söz, rəy, elmi söhbətlər

 1. “Müharibə və onun ədəbi-bədii əks-sədası” // Qarabağ dastanı Otuz ilin həsrəti – 44 günün zəfəri, Bakı, Təhsil, 2021, s.218-220.

Müsahibələr 

 1.  Kamal Abdulla: “Yarımçıq əlyazma” mifoloji əhval-ruhiyyəni, mifoloji baxışı, mifoloji dünyagörüşü ədəbiyyatımız üçün sabitləşdirdi…” https://sim-sim.az/kamal-abdulla-yarimciq-%c9%99lyazma-mifoloji-%c9%99hval-ruhiyy%c9%99ni-mifoloji-baxisi-mifoloji-dunyagorusu-%c9%99d%c9%99biyyatimiz-ucun-sabitl%c9%99sdirdi/
 2.  Kamal Abdulla: “İndi ermənilərdən Qarabağla bağlı soruşulsa, nə qədər adam səmimi şəkildə etiraf edər ki…” https://sim-sim.az/kamal-abdulla-indi-erm%c9%99nil%c9%99rd%c9%99n-qarabagla-bagli-sorusulsa-n%c9%99-q%c9%99d%c9%99r-adam-s%c9%99mimi-s%c9%99kild%c9%99-etiraf-ed%c9%99r-ki/
 3. Kamal Abdulla: Azərbaycanda erməni soyqırımına məruz qalanlar arasında qeyri-müsəlmanlar da olub https://azertag.az/xeber/1884321
 4. Kamal Abdulla: Azərbaycan xalqı 44 günlük Vətən müharibəsindəki Zəfəri ilə bir xalq kimi özünü yenidən kəşf etdi https://sim-sim.az/kamal-abdulla-az%c9%99rbaycan-xalqi-44-gunluk-v%c9%99t%c9%99n-muharib%c9%99sind%c9%99ki-z%c9%99f%c9%99ri-il%c9%99-bir-xalq-kimi-ozunu-yenid%c9%99n-k%c9%99sf-etdi/
 5. Kamal Abdulla: Biz təkcə Qarabağı deyil, ruhumuzu, mənliyimizi, vüqarımızı azad etdik https://xalqqazeti.com/az/news/66677
 6. Kamal Abdulla: “İstərdim ki, ədəbi mətbuat daha çox olsun…” // Ulduz dərgisi// sentyabr 2021-ci il N09 (628)

Bədii nəşrlər

 1. “Laokoon…Laokoon… yaxud bir romanın “gerçək” yazılma tarixçəsi” (romanabənzər), Bakı, “Köhlən” nəşriyyatı, 2021, 182 səh.
 2. “Uçuş”//https://sim-sim.az/kamal-abdulla-ucus
 3. “Səngərdəki səs” // https://sim-sim.az/kamal-abdulla-s%c9%99ng%c9%99rd%c9%99ki-s%c9%99s-2/
 4. Es Gibt Niemanden Zu Vergessen… (roman), Almaniya, 2021, 402 səh
 5. “Приключения таин” (роман), Баку, Азернешр, 2021, 288 стр.
 6. “Kəklik”// “Ədəbiyyat” qəzeti, 23 oktyabr 2021-ci il https://edebiyyatqazeti.az/news/proza/8022-keklik
 7. “Həyət”// https://edebiyyatqazeti.az/news/proza/8083-heyet
 8. “Konsert”// https://edebiyyatqazeti.az/news/diger/8126-konsert

Haqqında yazılanlar 

 1. Əbülfət MƏDƏTOĞLU: KAMAL ABDULLA ƏRMAĞANI – ədalət qəzeti , 13 yanvar 2021. https://www.adalet.az/w208191/ebulfet-medetoglunbspkamal-abdulla-ermagani-2021-01-13-164514
 2. Kamal Abdullanın “Sirlərin sərgüzəşti” romanı rus dilində çap olunub https://sim-sim.az/kamal-abdullanin-sirl%c9%99rin-s%c9%99rguz%c9%99sti-romani-rus-dilind%c9%99-cap-olunub-foto/
 3. Kamal Abdullanın hekayəsi Gürcüstanda çap olunub https://kulis.az/xeber/media/Kamal-Abdullanin-hekaysi-colorredGurcustanda-colorcap-olunub-37240
 4. Kamal Abdullaya “Şərəf” ordeni təqdim edildi https://kulis.az/xeber/media/Kamal-Abdullaya-%22Srf%22-ordeni-tqdim-edildi-37955
 5. Kamal Abdullanın Mərmərə Universitetində ustad dərsləri olacaq https://525.az/news/166754-kamal-abdullanin-mermere-universitetinde-ustad-dersleri-olacaq
 6. Kamal Abdullanın “Sirlərin sərgüzəşti” romanında süjet və kompozisiya//  (müəllif: Xanbəyim Atakişiyeva), Bakı Dövlət Universiteti, Filologiya fakültəsi, buraxılış işi, Bakı, 2021
 7. “Təfəkkür-Təxəyyül-İstedad üçbucağı // Xalq yazıçısı Kamal Abdullanın 7 cildlik “Seçilmiş əsərləri” haqqında düşüncələr” https://525.az/news/178126-tefekkur-texeyyul-istedad-ucbucagi
 8. ADU-nun rektoru Kamal Abdulla Venesuelanın ölkəmizdəki səfiri ilə görüşüb https://525.az/news/179036-kamal-abdulla-venesuelanin-olkemizdeki-sefiri-ile-gorusub
 9. Şəhla Aslan. “Mitoloji Elçisi Kamal Abdulla Armağanı” ve kafamdaki sorular https://sim-sim.az/s%c9%99hla-aslan-mitoloji-elcisi-kamal-abdulla-armagani-ve-kafamdaki-sorular/
 10. Kamal Abdulla. Kəklik – Yeni hekayə //https://sim-sim.az/kamal-abdulla-k%c9%99klik/
 11. Kamal Abdulla: Azərbaycan xalqı 44 günlük Vətən müharibəsindəki Zəfəri ilə bir xalq kimi özünü yenidən kəşf etdi //https://sim-sim.az/kamal-abdulla-az%c9%99rbaycan-xalqi-44-gunluk-v%c9%99t%c9%99n-muharib%c9%99sind%c9%99ki-z%c9%99f%c9%99ri-il%c9%99-bir-xalq-kimi-ozunu-yenid%c9%99n-k%c9%99sf-etdi/
 12. Xalq yazıçısı Kamal Abdullanın “Kəklik” hekayəsinə bir nəzər (Şəhriyar Təyyaroğlu (Bəhmənov)) // «525 -ci qəzet» 30 oktyabr 2021-ci il
 13. Kamal Abdullanın “Yarımçıq əlyazma” romanı İtaliyada araşdırma mövzusu olub https://moderator.az/read/399806/
 14. İtaliyadan xalq yazıçısına məktub: Bu dili çox sevdim// Xalq yazıçısı Kamal Abdullanın “Yarımçıq əlyazma” romanı İtaliyanın Venesiya şəhərində yerləşən Ka Foskari Universitetində araşdırma mövzusu olub. https://axar.az/news/kult/598554.html