2021-ci il

Məqalə, tezis, esse, ön söz, rəy, elmi söhbətlər

Müsahibələr 

Bədii nəşrlər

Haqqında yazılanlar 

1.Əbülfət MƏDƏTOĞLU: KAMAL ABDULLA ƏRMAĞANI – ədalət qəzeti , 13 yanvar 2021. https://www.adalet.az/w208191/ebulfet-medetoglunbspkamal-abdulla-ermagani-2021-01-13-164514

2.