Elmi kitablar:

 1. “Heydər Əliyev və multikultural təhlükəsizlik” – Bakı: “Sim-Sim” – 215 s. 2023
 2. ““Kitabi-Dədə Qorqud” və qeyri-səlis məntiq (3-cü təkmilləşdirilmiş nəşr)” (həmmüəllif: Rafiq Əliyev) – Bakı: “TEAS Press Nəşriyyat Evi”–179 s. 2023

Məqalələr:

 1. “Ulu Öndərdən Qalib Öndərə qədər”, “525-ci qəzet”, № 117, s.9, 8 iyul 2023 – cü il
 2. ““Dede Korkud” epos in light of fuzzy logic” (Rafiq Əliyevlə birlikdə) // “Springer”in “Lecture notes in Networks and Systems” seriyasında (LNNS, volume 610)

Konfranslarda çıxışlar:

 1. «Мультикуьтуральная безопасность как важная доктрина государства» – Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы и тенденции развития современной экономики», Самарский государственный технический университет, 16 ноября 2023 г

Mühazirələr

 1. Minsk Dövlət Linqvistik Universitetinin Tərcümə fakültəsinin tələbə və müəllimlərinə “Azərbaycan multikulturalizmi” mövzusunda mühazirə, 12 sentyabr 2023-cü il, Belarus

Bədii nəşrlər:

 1. Bir yas mərasiminin yeddinci günü (hekayə), “Kulis.az”, 27 iyun 2023-cü il
 2. Məhəbbət adası (hekayə), “Ədəbiyyat qəzeti”, 22 iyul 2023-cü il
 3. Gülçöhrə xanım və Əsgər ağa (telefilm ssenarisi), “Kulis.az”, 22 mart 2023-cü il

Xaricdə nəşr olunan əsərləri:

 1. “Sirlərin sərgüzəşti” (roman), (Təbriz-İran), “Ədalət” qəzeti, 26 yanvar 2023-cü il

Tezis, esse, ön söz, rəy, elmi söhbətləri:

 1. “Əvvəl-axır yazılanlar…” //

https://edebiyyatqazeti.az/news/edebi-tenqid/10481-evvel-axir-yazilanlar

Müsahibələri:

 1. Kamal Abdulla: “Ulu Öndərə heyran olmamaq mümkün deyildi” // https://edebiyyatqazeti.az/news/muzakire/10292-ulu-ondere-heyran-olmamaq-mumkun-deyildi
 2. Kamal Abdulla: “Mən həmişə mümkün olmayana can atmışam. Mümkün olanı o birilər onsuz da yazır.” //

https://edebiyyatqazeti.az/news/muzakire/10202-men-hemise-mumkun-olmayana-can-atmisam-mumkun-olani-o-biriler-onsuz-da-yazir

Haqqında yazılanlar:

 1. “Kamal Abdulla təxəyyülünün gücü, yaxud “Arşın mal alan”dan sonra” – Sadiq Zaman // https://edebiyyatqazeti.az/news/sience/10431-kamal-abdulla-texeyyulunun-gucu-yaxud-arsin-mal-alandan-sonra
 2. “Kitabi-Dədə Qorqud” və qeyri-səlis məntiq” – Bizi ağıllandıran nəzəriyyə haqqında bizi ağıllandıran kitab – Niyazi Mehdi // https://edebiyyatqazeti.az/news/sience/9969-kitabi-dede-qorqud-ve-qeyri-selis-mentiq-bizi-agillandiran-nezeriyye-haqqinda-bizi-agillandiran-kitab
 3. “Kamal Abdulla: mifik gizlinlərdən intellektual “dansökülən”ə gətirən yol (“Kitabi-Dədə Qorqud” Poetikasına Giriş” kitabı üzərində düşüncələr)  – Sərxan Xavəri, Füzuli Qurbanov // https://sim-sim.az/kamal-abdulla-mifik-gizlinl%c9%99rd%c9%99n-intellektual-dansokul%c9%99n%c9%99-g%c9%99tir%c9%99n-yol/
 4. “Epos qəhrəmanlarında qeyri-səlislik” (birinci yazı) – Muxtar Kazımoğlu //https://525.az/news/215142-epos-qehremanlarinda-qeyri-selislik–muxtar-kazimoglunun-birinci-yazisi
 5. “Epos qəhrəmanlarında qeyri-səlislik” (ikinci yazı) – Muxtar Kazımoğlu // https://525.az/news/215900-epos-qehremanlarinda-qeyri-selislik–muxtar-kazimoglunun-ikinci-yazisi
 6. “Praqmatik dilçilik aspektindən “Dədə Qorqud” və qeyri-səlis məntiq

(Kamal Abdulla və Rafiq Əliyevin “Kitabi-Dədə Qorqud” və Qeyri-Səlis Məntiq” kitabı haqqında)  – Av. Dr. Rüştü Burak Eke (Türkiyə Cümhuriyyəti “Dil və Sistem” Fondunun sədri) // https://525.az/news/225023-praqmatik-dilcilik-aspektinden-dede-qorqud-ve-qeyri-selis-mentiq

Təltifləri:

 1. Özbəkistan Kokand Dövlət Pedaqoji İnstitutunun “Fəxri doktoru” adı, 13 iyun 2023-cü il