Məqalə, tezis, esse, ön söz, rəy, elmi söhbətlər

Müsahibələr 

 1. Kamal Abdulla: “Məni bunda ittiham edirlər” – Müsahibə – 11 aprel 2023 https://kulis.az/xeber/media/kamal-abdulla-meni-bunda-ittiham-edirler-musahibe-46657
 2. Kamal Abdulla: “Mən həmişə mümkün olmayana can atmışam” – 14 aprel 2023 https://525.az/news/220046-xalq-yazicisi-kamal-abdulla-men-hemise-mumkun-olmayana-can-atmisam
 3. Kamal Abdulla: “Ulu Öndərə heyran olmamaq mümkün deyildi” – Müsahibə – 9 may 2023 https://edebiyyatqazeti.az/news/muzakire/10292-ulu-ondere-heyran-olmamaq-mumkun-deyildi

Bədii nəşrlər

 1. Gülçöhrə xanım və Əsgər ağa – Kamal Abdullanın telefilmi – 22 mart 2023 https://kulis.az/xeber/senet/gulcohre-xanim-ve-esger-aga-kamal-abdullanin-telefilmi-46386
 2. Əvvəl-axır yazılanlar… – Kamal ABDULLA – 24 iyun 2023 https://edebiyyatqazeti.az/news/edebi-tenqid/10481-evvel-axir-yazilanlar
 3. Məhəbbət adası – Kamal ABDULLA – 22 iyul 2023 https://edebiyyatqazeti.az/news/diger/10546-mehebbet-adasi

Haqqında yazılanlar 

 1. Sərvanə Dağtumas “Yazıçı Araz Əhmədoğlu və Kamal Abdulla yaradıcılığına nəzər” – 22 fevral 2023 http://edebiyyat-az.com/?p=44740
 2. Epos qəhrəmanlarında qeyri-səlislik – Muxtar Kazımoğlunun Birinci yazısı – 27 fevral 2023 https://525.az/news/215142-epos-qehremanlarinda-qeyri-selislik–muxtar-kazimoglunun-birinci-yazisi
 3. О единстве в культурном многообразии – 28 fevral 2023 https://br.az/mnenie/20230228092512786.html
 4. Epos qəhrəmanlarında qeyri-səlislik – Muxtar Kazımoğlunun İkinci yazısı – 06 mart 2023 https://525.az/news/215900-epos-qehremanlarinda-qeyri-selislik–muxtar-kazimoglunun-ikinci-yazisi
 5. FÜZULİ OLMASAYDI… – Əbülfət MƏDƏTOĞLU yazır – 14 mart 2023 https://www.adalet.az/az/writers/detail/fuzuli-olmasaydi-ebulfet-medetoglu-yazir-1678706037
 6. FÜZULİ OLMASAYDI… ( İkinci  yazı) – Əbülfət MƏDƏTOĞLU yazır – 15 mart 2023 https://www.adalet.az/az/writers/detail/fuzuli-olmasaydi-ikinci-yazi-ebulfet-medetoglu-yazir-1678862957
 7. Epos qəhrəmanlarında qeyri-səlislik – (Üçüncü yazı) – 10 aprel 2023 https://525.az/news/219509-epos-qehremanlarindaqeyri-selislik–ucuncu-yazi
 8. Kamal Abdullanın “Gülçöhrə xanım və Əsgər ağa” əsəri haqqında qeydlər – Aynur Babaşova Beşkonak – 8 iyul 2023 https://edebiyyatqazeti.az/news/edebi-tenqid/10517-kamal-abdullanin-gulcohre-xanim-ve-esger-aga-eseri-haqqinda-qeydler
 9. KİTAB-I DEDE KORKUT VE GAYRİ-SELİS MANTIK İsmet Çetin http://kamalabdulla.az/4659/kitab-i-dede-korkut-ve-gayri-selis-mantik-ismet-cetin/