Adı: ŞI N-AI PE CİNE UITA

Hansı dildə: Rumın

Tərcüməçi və ön sözün müəllifi: Ludmila Bejenaru

Redaktor məsləhətçisi: Prof. univ. dr. Traian D. Stnăciulescu

Redaktor katibi: Octav Păunet

Harada nəşr olunub: Rumıniya, Buxarest, Acreditată Cncsis

Çap ili: 2024