Elmi kitab və monoqrafiyalar

 

  1. (57) * Müəllif – əsər – oxucu. Bakı, Yazıçı, 1985

 

Məqalə, tezis, esse, ön söz, rəy, elmi söhbətlər

  1. (58) Гимн добру // “Известия” qəzeti, Moskva, 1985