Elmi kitab və monoqrafiyalar 

  1. (93) * Yolun əvvəli və axırı (Ədəbi-bədii esselər). Bakı, Azərnəşr, 1993.

 

Məqalə, tezis, esse, ön söz, rəylər 

  1. (94) Mədəniyətimizin təbliği yenidən qurulmalıdır // «Azərbaycan» qəzeti, 25 sentyabr, 1993