Elmi kitablar, monoqrafiyalar

 1. (116) * Gizli Dede Korkut. İstanbul: Ötüken, 1997 (Tərcümə edən: Ali Duymaz)

Məqalə, tezis, esse, ön söz, rəy, elmi söhbətlər

 1. (117) * “Gizli Dede Qorqud – 2”. Aqibət // “Press-fakt”qəzeti, 3 yanvar, 1997
 2. (118) “Gizli Dede Qorqud – 2”. İlkin nəticələr // “Press-fakt” qəzeti, 17 yanvar, 1997
 3. (119) “Gizli Dede Qorqud – 2”. Oğuz – Bizim Atlantidamız // “Press-fakt” qəzeti, 16 may, 1997
 4. (120) “Gizli Dede Qorqud – 2”. Demokratiya və antidemokratiya haqqında // “Press-fakt” qəzeti, 30 may, 1997
 5. (121) “Gizli Dede Qorqud – 2”. Vədlər və əməllər (1) // “Press-fakt” qəzeti, 20 iyun, 1997
 6. (122) “Gizli Dede Qorqud – 2”. Vədlər və əməllər (2) // “Press-fakt” qəzeti, 11 iyul, 1997
 7. (123) “Gizli Dede Qorqud – 2”. “Ordun üstünə kim qorsan? ” // “Press-fakt” qəzeti, 25 iyul, 1997

Müsahibələr

 1. “Dədə Qorqud” sirlərinin sorağında // “Yeni Azərbaycan” qəzeti, 21 may, 1997 (müsahibəni götürdü: Vəfa Rzayeva).

Haqqında yazılanlar

 1. “Bu da bir oyundu…” // “Azadlıq”qəzeti, 11 mart, 1997 (müəllif: Mahir Mehdi)
 2. “Dədə Qorqud” şerlərinin sorağında // “Yeni Azərbaycan” qəzeti, 21 may, 1997 (müəllif: V. Azayeva)
 3. Olacağın olmasına nə var ki… // “Panorama” qəzeti, 30 sentyabr, 1997 (müəllif: Gülcahan Məmmədova).
 4. Gözlə qaş arasında // “Xalq” qazeti 9 oktyabr, 1997 /( müəllif: Məryam Əlizadə)
 5. Bizdə şer də var, sənət də vardır, Şairə sənətə hörmət də vardır// “Xalq” qəzeti 2 noyabr, 1997 (Azərtac)
 6. Keçmiş içində gələcək // “Panorama” qəzeti, 28 noyabr, 1997 (müəllif: Vaqif İbrahimoğlu)