2005-ci il

Elmi kitab və monoqrafiyalar

 1. (169) * Русский язык в Азербайджане. История, Современность, Перспективы. (İ.Həmidovla birlikdə). Bakı, Kitab aləmi, 2005.

 

Məqalə, tezis, esse, ön söz, rəy, elmi söhbətlər

 1. (170)  Turalın gəlişi // Tural Anaroğlunun “Tənha mələk” kitabına ön söz. Bakı, “Yurd” nəşriyyatı, 2005.

Müsahibələr

 1. “Господин дороги” // “Зеркало” qəzeti, 26 fevral, 2005 (müsahibə götürdü: E.Hüseynzadə)
 2. Televiziya cəmiyyətdə baş verən proseslərin modelidir // “Həftə içi” qəzeti, 6 aprel, 2005 (müsahibə götürdü: Ramil Nəcəfli)
 3. Şair Salamla söhbət // “Yeni Azərbaycan”, 17 iyun, 2005 (müsahibə götürdü: Salam)
 4. Şair Salamla söhbət // “Yeni Azərbaycan”, 24 iyun, 2005 (müsahibə götürdü: Salam)
 5. Şair Salamla söhbət // “Yeni Azərbaycan”, 1 iyul, 2005 (müsahibə götürdü: Salam)
 6. Şair Salamla söhbət // “Yeni Azərbaycan”, 8 iyul, 2005 (müsahibə götürdü: Salam)
 7. “Yolu addım-addım keçməliyik” // “Gün” qəzeti, 9 iyul, 2005 (müsahibə götürdü: Qurban Yaqubov)

Bədii nəşrlər

 1. “İstintaq” (hekayə) // “525-ci qəzet”, 10 dekabr, 2005
 2. “Sehrbazlar dərəsi” (romandan parçalar) // “Ulduz” jurnalı, 2005, №6
 3. “Sehrbazlar dərəsi” (romandan parçalar) // “525-ci qəzet”, 2 iyul, 2005
 4. “Sehrbazlar dərəsi” (romandan parçalar) // “525-ci qəzet”9 iyul, 2005
 5. “Sehrbazlar dərəsi” (romandan parçalar) // “525-ci qəzet”, 16 iyul, 2005
 6. “Sehrbazlar dərəsi” (romandan parçalar) // “525-ci qəzet”, 30 iyul, 2005
 7. “Sehrbazlar dərəsi” (romandan parçalar) // “525-ci qəzet”, 27 avqust, 2005
 8. “Sehrbazlar dərəsi” (romandan parçalar) // “525-ci qəzet”, 3 sentyabr, 2005
 9. “Sehrbazlar dərəsi” (roman) // “525-ci qəzet”, 17 sentyabr, 2005
 10. Le Manuscrıt inachevé.  (roman), Paris: L’Harmattan, 2005 (Tərcümə edən: İzabel Rişar, Firuzə Məmmədli).
 11. Tarixsiz gündəlik. (roman), Bakı, XX-YNE, 2005.

Haqqında yazılanlar

 1. “Yarımçıq əlyazma” // “525-ci qəzet”8 yanvar, 2005 (müəllif: İrfan Ülkü)
 2. “Yarımçıq əlyazma” yenidən gündəmdə // “Azadlıq” qəzeti, 12 yanvar, 2005 (müəllif: Elvin)
 3. “Yarımçıq əlyazmanın bütöv müzakirəsi” // “Ulduz” jurnalı, 2005, №1 (müəllif: Hicran)
 4. Çərçivəyə sığmayan, təmənnasız Kamal Abdulla // “Üç nöqtə” qəzeti, 15 yanvar, 2005 (müəllif: Ramilə Qurbanlı)
 5. “Yarımçıq əlyazma” romanı müzakirə edilib // “İki sahil” qəzeti, 15 yanvar, 2005
 6. Вышел в свет новый роман Камала Абдуллы “Yarımçıq əlyazma” // “Эxo” qəzeti, 15 yanvar, 2005 (müəllif: A.Abbas)
 7. “Yarımçıq əlyazma” xoş sözlərlə tamamlandı // “Şərq” qəzeti, 15 yanvar, 2005
 8. “Deyəsən, ədəbiyyatımızda sənət öz məcrasına qayıdır” // “Ədalət” qəzeti, 15 yanvar, 2005 (müəllif: Nicat Qamroğlu)
 9. “Yarımçıq əlyazma” Yazıçılar Birliyində müzakirə olundu // “Yeni Azərbaycan” qəzeti, 15 yanvar, 2005 (müəllif: Kəbutər)
 10. “Yarımçıq əlyazma” xoş sözlərlə tamamlandı // “Sənət” qəzeti, 15 yanvar, 2005
 11. “Yarımçıq əlyazma”dakı Dədə Qorqud obrazı real təsir bağışlayır // “525-ci qəzet”, 15 yanvar, 2005 (müəllif: Vəfa)
 12. “Yarımçıq əlyazma”nın müzakirəsi // “Ekspress” qəzeti, 15 yanvar, 2005 (müəllif: Aytən)
 13. Kamal Abdullanın “Yarımçıq əlyazma”sı müzakirə edildi // “Azadlıq” qəzeti, 15 yanvar, 2005 (müəllif: Gülər Nizamiqızı)
 14. “Yarımçıq əlyazma” romanı müzakirə edilib // “İki sahil” qəzeti, 15 yanvar, 2005
 15. Abdulla “Yarımçıq elyazma”, «XXI» YNE, Bakı-2004, 288 s. // “Türk dünyası incelemeleri dergisi” jurnalı, Yaz/Summer – 2005 (müəllif: Ali Erol)
 16. “Yarımçıq əlyazma”nın müzakirəsi // “Ədəbiyyat” qəzeti, 20 yanvar, 2005 (müəllif: Aydın)
 17. “Yarım kalmış əlyazması” // “Orta doğu” qəzeti, İstanbul, 24 yanvar, 2005 (müəllif: İrfan Ülkü)
 18. “Пусть пройденным путем, но я вернусь” // “Известия” qəzeti, 28 yanvar, 2005 (müəllif: E.Axundova)
 19. Ədəbi söhbətlər… Ədəbi düşüncələr… // “Ədəbiyyat” qəzeti, 11 fevral, 2005 (Anarla söhbət etdi A.Əhmədoğlu)
 20. “Неоконченная рукопись” признана писателями // “Неделя” qəzeti, 11 fevral 2005
 21. “Yarımçıq əlyazma” və postomodernist ədəbiyyat // “Sənət” qəzeti, 14 fevral, 2005 (müəllif: Elçin Səlcuq)
 22. Книгу Камала Абдуллы “Господин дороги” в Москве называют новым явлением в современной литературе // “Бакинский рабочий” qəzeti, 18 fevral, 2005 (müəllif: Asya Hacızadə)
 23. “Yarımçıq əlyazma”nın dörddə biri, yaxud Stalin Qazan Xandan ləyaqətli imiş?! // “Kredo” qəzeti, 19 fevral, 2005 (müəllif: Əli Rza)
 24. “Yarımçıq əlyazma” – postmodernist roman, yoxsa tarixin yeni yozumu? // “525-ci qəzet”, 24 fevral, 2005 (müəllif: Rüstəm Kamal)
 25. Moskvada kitab təqdimatı // “Ədəbiyyat” qəzeti, 25 fevral, 2005 (müəllif: A. Əbilov)
 26. Пути земные и небесные // “Азербайджанский конгресс” qəzeti, Moskva, fevral 2005 (müəllif: Manaf Ağayev)
 27. “Yarımçıq əlyazma”nın yarısı // “Kredo” qəzeti, 26 fevral, 2005
 28. “Yarımçıq əlyazma”nın qalanı // “Kredo” qəzeti, 5 mart, 2005. (müəllif: Xələfli Ə.R.)
 29. В согласии с каноном // “Литературная газета” qəzeti, Moskva, 23 mart, 2005 (müəllif: Olqa Rıçkova)
 30. “Господин дороги” // “Азеррос” qəzeti, Moskva, mart, 2005 (№6)
 31. Bir addımlıqdakı sonsuzluq // “525-ci qəzet”, 2 aprel, 2005 (müəllif: Olqa Rıçkova)
 32. Müşavirə: 2004-cü ilin ədəbi yekunları // “Ədəbiyyat qəzeti”, 8 aprel, 2005 (müəllif: Aydın Əbilov)
 33. Yol // “Ulduz” jurnalı, 2005, №4 (müəllif: Salam)
 34. Энциклопедия русского языка в Азербайджане // “Литературный Азербайджан” jurnalı, 2005, №4 (müəllif: Qalina)
 35. Simurq quşunun intizarında // “525-ci qəzet”, 18 may, 2005
 36. Очаг культуры и словесности // “Азербайджанский конгресс” qəzeti, Moskva, may 2005 (müəllif: Xədicə Orduxanova)
 37. Пора в дорогу собираться // “Труд” qəzeti, may 2005 (müəllif: Oleq Belyayev)
 38. Dede Korkutun romanı! // “Takvim” qəzeti, İstanbul, 5 iyun, 2005 (müəllif: Nazif Oxumuş)
 39. Dede Korkut’un romanı! // “Yeni Azərbaycan” qəzeti, 10 iyun, 2005 (müəllif: Nazif Oxumuş)
 40. Sehrbazlar dərəsi, görükməz təpə və sonsuza aparan yollar // “525-ci qəzet”, 11 iyun, 2005 (müəllif: Etimad Başkeçid)
 41. Kamal Abdullanın romanı Fransada çap olunur // “Yeni Azərbaycan” qəzeti, 17 iyun, 2005 (müəllif: Yenisey)
 42. “Dede Korkut”un romanı // “Yeni Azərbaycan” qəzeti, 20 iyun, 2005
 43. Azərbaycan ədəbiyyatında yunan mövzusu // “Ədəbiyyat” qəzeti, 24 iyun, 2005 (müəlliflər: Əsəd Cahangir, Könül Şamil qızı)
 44. Kemal Abdullah və Sihirbazlar deresi // “Ortadoğu” qəzeti, İstanbul, 17 iyul, 2005 (müəllif: İrfan Ülkü)
 45. “Sehrbazlar dərəsi”nin sehri // “Ekspress” qəzeti, 27 iyul, 2005 (müəllif: Bədirxan Əhmədli)
 46. Презентация книги К.Абдуллы “Господин дороги” в издательстве “Советский писатель” // “Литературная газета”, Москва, 2005 (№7-8)
 47. Yeni Azərbaycan romanı “Sehrbazlar dərəsi”ndə ruh bütövlüyü // “Yeni Azərbaycan” qəzeti, 26 avqust, 2005 (müəllif: Ş.Vəliyev)
 48. “Sirr içində sirr” (Kamal Abdullaya açıq məktub) // “Azadlıq” qəzeti, 2 sentyabr, 2005 (müəllif: Rüstəm Behrudi)
 49. “Yarımçıq əlyazma”postmodernist oyunun fəlsəfəsi // “Ədalət” qəzeti, 17 sentyabr, 2005 (müəllif: Rüstəm Kamal)
 50. Kamal Abdullah və “Sihirbazlar deresi” // “Yeni Azərbaycan” qəzeti, 23 sentyabr, 2005 (müəllif: İrfan Ülkü)
 51. “İlğımların virtual söz hicabı” // “525-ci qəzet”, 24 sentyabr, 2005 (müəllif: A.Talıbzadə)
 52. Иностранный, но не чужой // “Литературная газета”, Москва, 2005 (№9) (“Русский язык и литература в Азербайджане” kitabı haqqında).
 53. Kamal Abdullanın “Yarımçıq əlyazma”sı Fransada çap edilib // “Ekspress” qəzeti, 9 noyabr 2005
 54. Abdullanın “Yarımçıq əlyazma”sı // “Xəmsə” qəzeti, 10 oktyabr, 2005 (müəllif: Bəhram Məmmədov)
 55. Kamal Abdullanın “Yarımçıq alyazma”sı Fransada nəşr olundu // “Yeni Azərbaycan” qəzeti, 10 noyabr, 2005 (Müəllif: Kəbutər)
 56. Kamal Abdullanın Yarımçıq alyazması Fransada nəşr olundu // “Xəzər” qəzeti, 10 noyabr, 2005
 57. Роман Камала Абдуллы покоряет Францию // “Каспий” qəzeti, 11 noyabr, 2005 (müəllif: Nərminə Əhmədova)
 58. “Yarımçıq əlyazma” rüzgarı Avropada // “Ədalət” qəzeti, 19 noyabr, 2005 (müəllif: Etimad Başkeçid)
 59. “Yarımçıq əlyazma” maraqlı bir burulğana düşüb // “Sənət” qəzeti, 1 dekabr, 2005 (müəllif: Samir Sədaqətoğlu)
 60. Магия слов или полнота неполного // “Эхо” qəzeti, 3 dekabr, 2005 (müəllif: Lev Anninski)
 61. “Sehrbazlar dərəsi”nin sehri: həyat həqiqəti və bədii gerçəkliklər romanı // “Kredo” qəzeti, 3 dekabr, 2005 (müəllif: Bədirxan Əhmədli)
 62. “Yarımçıq əlyazma”nın fransızca nəşrinin təqdimatı oldu // “525-ci qəzet”, 9 dekabr, 2005 (müəllif: Rəna)
 63. “Yarımçıq əlyazma” romanı Parisdə nəşr olunmuşdur // “Xalq” qəzeti, 9 dekabr, 2005.
 64. В Париже издан роман азербайджанского писателя Камала Абдуллы “Неоконченная рукопись” // “Бакинский рабочий” qəzeti, 10 dekabr, 2005 (müəllif: Azər Hacı)
 65. “Yarımçıq əlyazma”nın dolğun təfəkkürlü müəllifinə // “525-ci qəzet”, 10 dekabr, 2005 (müəllif: Əli Əliyev)
 66. “Неоконченная рукопись” // “Азербайджанские известия” qəzeti, 21 dekabr, 2005 (müəllif: Lalə Bağırzadə).