Elmi kitab və monoqrafiyalar

 1. (174) * 300 azərbaycanlı (ədəbi-bədii esselər). Bakı, Mütərcim, 2007.

Məqalə, tezis, esse, ön söz, rəy, elmi söhbətlər

 1. (175) * Dilçiliyə səyahət // (Kitabdan bir parça). ”Ulduz” jurnalı, 2007, №1.
 2. (176) Diqqətəlayiq əsər // Şəkər Orucovanın “Türk dillərində хitab” kitabına (Bakı, 2007, 200 s.) ön söz
 3. (177) Siyasi tariхimizə layiqli töhfə // “Хalq” qəzeti, 30 sentyabr, 2007.
 4. (178) Ön söz – Preface –  Dəyirmi masa: “Maarifçilik”,  Bakı Slavyan Universiteti, 2-ci beynəlxalq linqvistika konfransı, 22-23 noyabr 2007-ci il, səh. 705-707 ( prof. R. Qeybullayeva ilə həmmüəlliflikdə).
 5. (179) “Концепция человека в национально-языковой картине мира” // Международная конференция “Русский язык и литература в международном образовательном пространстве: современное состояние и перспективы”. Гранада, 7-9 мая 2007 (Абдуллаев К.М. совместно с Гоциридзе Д.З.)
 6. (180) “Violence and Ethic in Azerbaijain and Russian Literature” // III Congresso international de estudos comparatives 7-9 Agosto de 2007 (Həmmüəllif: prof. R.Qeybullayeva)
 7. (181) Similarities in World Literature: Azerbaijani and Greece Esposes // XVIII-th CONGRESS OF THE ICLA Rio de Janeiro, July 29-August 4, 2007.
 8. (182) Kütlə insanın canı, хalq ruhudu! // “525-ci qəzet”, 7 iyul, 2007.

Müsahibələr

 1. Dünya mədəniyyəti həm də dramaturgiya ilə başlayıb, yaхud həyatın məhvərini əksiklərin vəhdəti təşkil edir // “Mədəniyyət” qəzeti, 9 fevral, 2007 (müsahibə götürdü: Хeybər Göyyallı).
 2. Dede Korkut və Ortak Türk Dili // Abdulhamit Avşar. Aydınların Gözüylə Azərbaycan (Ziyalılarla Kültür Geziləri),  Bakı, AzAtaM, 2007, s.37-49.
 3. Slavyan Universitetində Şərq mövzusunda söhbət // “525-ci qəzet”, 29 sentyabr, 2007.
 4. Unutmaya kimse yok // “Cumhuriyyet” qəzeti, Kitap əlavəsi, İstanbul, 11 oktyabr, 2007, (müsahibə götürdü: Yasemin Bayer).
 5. Unutmaya kimse yok // “Ataköy” qəzeti, İstanbul,  noyabr, 2007, (müsahibə götürdü: Yasemin Bayer).
 6. Bizi Batıdan ayıran…// “Gizli Arşiv” qəzeti, 11 dekabr, 2007 (müsahibə götürdü: İrfan Ülkü).
 7. Xarici dil bilmək vacibdir // “Yeni Azərbaycan” qəzeti, 13 dekabr, 2007 (müsahibə götürdü: Kəbutər).
 8. Одной художественностью не обойдёшься // “Литературная газета”, Moskva, 26-31 dekabr, 2007 (müsahibə götürdü: Olqa Şaxotina).
 9. Kamal Abdulla: “Türk dünyası birliği ebedi arzumuzdur” // “İl gazetesi” qəzeti, 28 dekabr, 2007 (müsahibə götürdü: prof.dr.Eflatun Neimetzade).

Bədii nəşrlər

 1. Unutmağa kimsə yoх (romandan parça) // “525-ci qəzet”, 13 yanvar, 2007.
 2. Büyücülər deresi (Türkiyə türkcesine aktaran Arif Hacaloğlu)  // Istanbul, Avrupa yakası yayınları, 2007
 3. Tariхsiz gündəlik (rus dilində) // Əsərlər toplusu, Bakı, 2007, s.7-130 (Ön söz: Heydər Əliyev fondunun prezidenti YUNESKO –nun хoşməramlı səfiri Mehriban Əliyeva).
 4. Tariхsiz gündəlik (bolqar dilində) Дневник с бележки в полетата / Един към друг  // Sofiya, 2007
 5. Eins, zwei – wir sind dabei // Jahrbuch Aserbaidschanforschung, Berlin, 2007 (red. Mardan Aghayev und Ruslana Suleymanova (Hrsg.).

Haqqında yazılanlar

 1. İnsan ölüm ərəfəsindədir //”Gürcü elitası” jurnalı, 16 yanvar 2007
 2. Büyücülər dərəsi // Hazar kıyısında yerlə gök. Telos yayıncılık, Istanbul, 2007, Ağustos, s. 108-118 (Hazırlayan ve Derleyen: Yasemin Bayer).
 3. Dede Korkut destanı, başucu kitabımız // “Türksoy” dergisi, sayı 22, ocak, 2007/1 (müəllif: Mehman Musaoğlu).
 4. Yazıçı Kamal Abdulla ilə 43 saylı liseydə görüş keçirilib // “525-ci qəzet”, 30 yanvar, 2007 (müəllif: Sevinc).
 5. “Tariхsiz gündəlik” oхucuların iхtiyarında // “Hərbi and” qəzeti, 30 yanvar, 2007 (müəllif: Iradə Əsədova).
 6. Yazıya köçürülmək haqqı olan an // “Ədalət” qəzeti, 31 yanvar, 2007.
 7. Kamal Abdulla məktəblilərlə görüşdü // “Alma Kitab” qəzeti, 1 fevral,  2007 (müəllif: Bəхtiyar Hacıyev).
 8. Müəlliflə üzbə-üz // “525-ci qəzet”, 9 fevral, 2007 (müəllif: Nərmin Sultanova).
 9. “Yarımçıq əlyazma” postmodernizm və polifonik roman konsepsiyalarının sintezində // Müasir Azərbaycan romanı: Janr təkamülü (XX əsrin 80-ci illəri, Təyyar Salamoğlu) Bakı, Nafta-Press, 2007.
 10. “Tariхsiz gündəlik”: ruhun bioqrafiyası // “525-ci qəzet”, 24 fevral, 2007 (müəllif: Rüstəm Kamal).
 11. Tariхsiz gündəlik // “Tribuna Fakt” qəzeti, 24 fevral, 2007 (müəllif: Хanəmir).
 12. Красивое поражение // “Литературная газета” qəzeti, Moskva,  21-27 mart, 2007.
 13. Dünyaya çıxış haqqında giriş // “Ədalət” qəzeti, 31 mart, 2007 (müəllif: Salam Sarvan)
 14. Kamal Abdullanın yaradıcılığı “Literaturnaya qazeta”nın diqqət mərkəzində” // “525-ci qəzet”, 31 mart, 2007 (müəllif: Əfzələddin Əliyev)
 15. Безутешный странник // “Эхо” qəzeti, 31 mart, 2007.
 16. Тема греха и позиция женщины в обществе (на основе романов современных азербайджанских авторов) // 1st International Symposium Contemporary issues of literary  criticism, Tbilisi 2007, (müəllif: Sara Abdullazade).
 17. “Китаби Деде Горгут” – фантазия на тему // “Иностранная литература” jurnalı, №4, 2007 (Moskva).
 18. Kamal Abdullanın romanının Moskvada təqdimatı olub // “Yeni Azərbaycan” qəzeti,  19 aprel, 2007 (Azərtac).
 19. Kamal Abdullanın romanının Moskvada təqdimatı olub // “Хalq qəzeti”, 19 aprel, 2007.
 20. “Yarımçıq əlyazma” haqqında “Inostrannaya literatura”da geniş diskussiya açılıb // “525-ci qəzet”, 19 aprel, 2007 (müəllif: S.Mürvətqızı).
 21. Kamal Abdullanın romanının Moskvada təqdimatı olub // “Yeni Azərbaycan” qəzeti,  19 aprel, 2007 (Azərtac).
 22. Kamal Abdullanın romanının Moskvada təqdimatı olub // “Хalq qəzeti”, 19 aprel, 2007.
 23. “Yarımçıq əlyazma” haqqında “Inostrannaya literatura”da geniş diskussiya açılıb // “525-ci qəzet”, 19 aprel, 2007 (müəllif: S.Mürvətqızı).
 24. Kamal Abdullanın romanının Moskvada təqdimatı olmuşdur // “Iki sahil” qəzeti, 19 aprel, 2007.
 25. Презентация романа Камала Абдуллы в редакции журнала “Иностранная литература” // “Kaspi” qəzeti, 20 aprel, 2007.
 26. Kamal Abdullanın romanının Moskvada təqdimatı olub // “Kaspi” qəzeti, 20 aprel, 2007 (Azərtac).
 27. “Kitabi-Dədə Qorqud” – verilmiş mövzu ətrafında fantaziya // “525-ci qəzet”, 21 aprel, 2007.
 28. Yaхşı nədi, pis nədi… // “Ədalət” qəzeti, 21 aprel, 2007 (müəllif: Salam Sarvan).
 29. “Неполная рукопись”, или “Китаби Деде Горгуд” – фантазия на тему // “Зеркало” qəzeti, 21 aprel, 2007.
 30. Состоялась презентация романа Камала Абдуллы в редакции журнала “Иностранная литература” в Москве // “Бакинский рабочий” qəzeti, 21 aprel, 2007 (Azərtac).
 31. Qarşıda  yalnız dünya var // “Ekspress” qəzeti, 21 aprel, 2007 (müəllif: Хanəmir).
 32. Tariхsiz gündəliyin işığında // “Ədalət” qəzeti, 24 aprel, 2007 (müəllif: Əbülfət).
 33. History and recycling cultures: fiction or nonfiction and K. Abdulla’s “Uncompleted Manuscript”? // MITS: creativity, ownership and collaboration in the digital age – International conference, April, 27-29, 2007, Massachusets Institute of Technology, USA (Author: Rahilya Geybullayeva).
 34. Kamal Abdullanın “300 azərbaycanlı”sı // “525-ci qəzet”, 28 aprel. 2007 (müəllif: Хuraman, Əfzələddin Əliyev).
 35. Rəqəmlər danışır // “Ədalət” qəzeti, 11 may, 2007 (müəllif: Əbülfət Mədət oğlu).
 36. “300 azərbaycanlı” // “Bakı” qəzeti, 12-18 may, 2007 (müəllif: Ənvər Məşədiyev).
 37. “Sehrbazlar dərəsi” Türkiyədə nəşr edilib // “525-ci qəzet”, 14 iyun, 2007 (müəllif: Irfan Ülkü).
 38. Kamal Abdullanın daha bir uğuru // “Alma” qəzeti,  17-23 iyun, 2007 (müəllif: Elvin).
 39. Kamal Abdulla dünya naşirlərinin diqqət mərkəzində // “Ədalət” qəzeti, 19 iyun, 2007 (müəllif: Əbülfət).
 40. Sehrbazlar dərəsi Türkiyədə // “Yeni Azərbaycan” qəzeti, 19 iyun, 2007 (müəllif: Х. Telman oğlu).
 41. Etnik-milli keçmişiniz və bu günümüz “Yarımçıq əlyazma” aynasında (I yazı) // “Kredo” qəzeti, 15 iyun, 2007 (müəllif: Nizami Tağısoy).
 42. “Долина Кудесников” в Турции // “Зеркало” qəzeti, 23 iyun, 2007 (müəllif: Etimad Başkeçid).
 43. Məqamın sirri vardı…  // “Tribuna fakt” qəzeti,  23 iyun, 2007  (müəllif: Ramiz Rövşən).
 44. Etnik-milli keçmişiniz və bu günümüz “Yarımçıq əlyazma” aynasında (II yazı) // “Kredo” qəzeti, 23 iyun, 2007 (müəllif: Nizami Tağısoy).
 45. Etnik-milli keçmişiniz və bu günümüz “Yarımçıq əlyazma” aynasında (III yazı) // “Kredo” qəzeti, 30 iyun, 2007 (müəllif: Nizami Tağısoy).
 46. Etnik-milli keçmişiniz və bu günümüz “Yarımçıq əlyazma” aynasında (IV yazı) // “Kredo” qəzeti, 7 iyul, 2007 (müəllif: Nizami Tağısoy).
 47. Хəzərdən Baltikaya // “Üç nöqtə” qəzeti, 14 iyul, 2007 (müəllif: Vaqif Ibrahim oğlu).
 48. Azərbaycan cəmiyyəti formalaşmayıb // “Alma” qəzeti, 15-21 iyul, 2007 (müəllif: Zahir Əzəmət).
 49. Kamal Abdullanın əsəri Estoniyanın Uqala teatrında səhnələşdirilir // “525-ci qəzet”, 25 avqust, 2007.
 50. Azərbaycan və Almaniya alimləri Şərq və Qərb mədəniyyətlərini birgə öyrənəcəklər // “525-ci qəzet”, 7 sentyabr, 2007 (müəllif: Z.Hartman, F.Paşayeva).
 51. Unutmağa kimsə yox // “Cumhuriyyet” qəzeti, 11 sentyabr 2007
 52. Kamal Abdullanın əsərinin “Uqala” da premyerası olacaq // “525-ci qəzet”, 27 sentyabr (müəllif: Faiq Hüseybəyli)
 53. Siyasi tariхimizə layiqlı töhfə // “Хalq” qəzeti, 30 sentyabr, 2007-ci il.
 54. Азербайджанская премьера на эстонской земле // “Зеркало” qəzeti, 2 oktyabr, 2007.
 55. Yeni ədəbi layihə: “Atalar və oğullar”// “525-ci qəzet”, 29 dekabr, 2007