IMG_3886

Müəllifin «Gümüş dövrün sirləri» adlı kitabında rus poeziyasının

gümüş dövrünün şairlərindən seçmə tərcümələr toplanıb.

Rus şairləri Nikolay Qumilyov, Konstantin Balmont, Mixail Kuzmin,

Valeri Bryusov, Anna Axmatova, O.Mandelştamın antik mövzuda yazdığı

şeirləri seçilərək tərcümə edilib.

Kitab 2001-ci ildə Mütərcim (Bakı) nəşriyyatında çap edilib.

KAMAL ABDULLA GÜMÜŞ DÖVRÜN SİRLƏRİ