2002-ci il / 2002 -ой год

 1. Özümüzə yönələn savaş (Kamal Abdullaya açıq məktub) // «525-ci qəzet», 26 yanvar 2002 (müəllif: Bəsti Əlibəyli)
 2. Həyat səhnədir, insanlar aktyor, dünya tamaşa // «525-ci qəzet», 30 yanvar 2002 (müəllif: Vaqif Yusifli)
 3. Bulanmasa durulmaz. Xanım Bəsti Əlibəyliyə açıq məktub // «525-ci qəzet», 9 fevral 2002 (müəllif: Vaqif İbrahimoğlu)
 4. K.Abdulla «Gümüş dövrün sirləri» (tərcümələr) // «İqtisadiyyat» qəzeti, 22 fevral, 2002.
 5. «Kədər»in sinonimləri // «525-ci qəzet» 31 avqust, 2002 (müəllif: Vaqif İbrahimoğlu)
 6. «Kədərli seçmələr», yaxud ali həqiqət axtarışı // «Yeni Azərbaycan» qəzeti, 6 sentyabr, 2002 (müəllif: Asif Hacıyev)
 7. «Kədər»in işığında // «525-ci qəzet», 5 oktyabr, 2002 (müəllif: Bəsti Əlibəyli)
 8. Человек обязан при всех обстоятельствах оставаться человеком // «Бакинский рабочий» qəzeti, 2 noyabr, 2002 (müəllif: Firəngiz Hacıbəyova)
 9. «Dədə Qorqud kitabı»nın ədəbi-bədii tədqiqi, yaxud Oğuz igidlərinin komik təcəssümü // «Ədəbiyyat qəzeti», 22 noyabr, 2002 (müəllif: Tofiq Hacıyev)
 10. Ruhun eşitdikləri (Alim Tofiq Hacıyev cənablarına açıq məktub) // «525-ci qəzet», 27 dekabr, 2002 (müəllif: V.İbrahimoğlu)

2001-ci il / 2001 -ый год

 1. Gümüş dövrün sirlərinə qızıl açar // «Mütərcim» jurnalı 3 aprel, 2001 (müəllif/автор: Səfər Kəlbixanlı)
 2. Müasir Azərbaycan dili haqqında uğurlu dərslik // «Azərbaycan məktəbi» jurnalı, №3, 2001 (may-iyun).
 3. K.Abdulla: «Axarda deyilik» // «Həftə içi» qəzeti, 23 iyun, 2001 (müəllif/автор: Samirə Behbudqızı)
 4. Sirrin açarı sirr içində…// «İki sahil» qəzeti, 19 sentyabr, 2001 (müəllif/автор: Əjdər Fərzəli)
 5. Prof. K.Abdulla Ukraynanın «Q.Skvoroda adına medal»ı ilə təltif edildi // «525-ci qəzet», 18 oktyabr, 2001 (müəllif/автор: R.Əhədoğlu)
 6. «Gümüş dövrün sirləri» // «Ədəbiyyat» qəzeti, 16 noyabr, 2001 (müəllif/автор: Ə.Tehran)
 7. Yaradıcılığın mat qoyduğu alim // «Yeni yüz il» qəzeti, 26 dekabr, 2001 (müəllif/автор: Afaq Vasif qızı, Laura Cəbrayıllı)

2000-ci il / 2000 -ый год

 1. Kamal Abdulla insanları ölüm qorxusundan qurtarır // «Teleskop» qəzeti, 15 yanvar, 2000.
 2. K.Abdulla pyesləri oxucu üçün yazır // «525-ci qəzet», 26 yanvar, 2000 (müəllif/автор: Nailə)
 3. Mələklər hansı günahlarımızı bağışlayar? // «Azadlıq» qəzeti, 27 yanvar, 2000 (müəllif/автор: Səadət Qabilqızı)
 4. İnsanlar nə zaman mələyə dönür? // «Həftə» qəzet, 28 yanvar 2000 (müəllif/автор: G. Mirməmməd)
 5. Hərdən mənə mələk də deyirlər // «Reytinq» qəzeti, 29 yanvar, 2000 (müəllif/автор: Pərvanə Aydınqızı)
 6. Будет ли поэт говорить правду о людях// «Bakinskiy raboçiy» qəzeti, 10 fevral, 2000 (müəllif/автор: Svetlana Mirzəyeva)
 7. Hərdən mənə Mələk də deyirlər… // «Həqiqətlər və faktlar» qəzeti, 3 mart, 2000 (müəllif/автор: Quliyeva Şəhla İmran qızı, Dilarə Nəzərova)
 8. Türkoloji sintaksisin tədqiqi (Kamal Abdullayevin “Azərbaycan sintaksisinin nəzəri problemləri” kitabı haqqında) – «Ədəbiyyat qəzeti», 14 iyul, 2000-ci il (müəllif/автор: İ.Həmidov, R.Mirzəyev)
 9. 60 – cı illər nəslinin nümayəndələri Biləcəridən o tərəfə girməyiblər // «Detektiv» qəzeti, 16 avqust, 2000
 10. Kamal Abdulla «Atatürk kültür, dil və tarix qurumu»nun Fəxri Üzvü seçilib // «525-ci qəzet», 23 noyabr, 2000 (müəllif/автор: Nailə)
 11. Dədə Qorqud və Şah İsmayıl…// «525 – ci qəzet», 5 dekabr, 2000 (müəllif/автор: Ramiz Rövşən)
 12. 50 illik münasibətilə təbrik // «Yeni Azərbaycan» qəzeti, 5 dekabr, 2000 (müəllif/автор: Ə.Ş.Teymurov)
 13. 50 illik ömrün tarixçəsi. Dədə Qorqud və Şah İsmayıl // «525-ci qəzet», 5 dekabr, 2000 (müəllif/автор: Ramiz Rövşən)
 14. Azərbaycan dilinin sintaksisinə dair yeni dərslik // «İki sahil» qəzeti, 8 dekabr, 2000 (müəllif/автор: Kamal Hacıyev).
 15. İçi işıqla dolu adam // «525-ci qəzet», 9 dekabr, 2000 (müəllif/автор: A.Məsud)
 16. «Öz qalaktikamın içindəyəm» (Kamal Abdulla ilə söhbət) – «Ədəbiyyat qəzeti», 15 dekabr 2000-ci il
 17. Kamal Abdullanın 50 yaşı tamam oldu // «Musavat» qəzeti, 22 dekabr, 2000 (müəllif/автор: Ülviyyə)
 18. Yazıçılar birliyi Kamal Abdullanın 50 illiyini qeyd etdi // «525-ci qəzet», 22 dekabr, 2000 (müəllif/автор: Nazilə Vaqifqızı)
 19. Heç kəsi təkrarlanmayan istedad // «Yeni Azərbaycan» qəzeti, 23 dekabr, 2000 (müəllif/автор: Vəfa Rzayeva)
 20. 50 illik münasibətilə təbrik // «525-ci qəzet», 26 dekabr, 2000 (müəllif/автор: Xalq Yazıçısı Elçin)