IMG_3838 IMG_3839

Adı: Valley of the sorcerers 

Həsr olunub: «Hər kəsin öz sehrbazlar dərəsi var və hər kəs

bütün həyatı boyu, bəzən özü də bilmədən onun axtarışındadır.

Özü də bilmədən axtarışda olanlar bu kitabdan yan keçəcəklər.

Bu kitab onlara ithaf olunur…»

Hansı dildə: ingilis

Tərcüməçi: Anne Thompson

Ön sözün müəllifi: Professor Rəhilə Qeybullayeva

Harada nəşr olunub: ABŞ, Hyuston, Strategic Book Publishing and Rights Co.

Çap ili: 2014