IMG_3921

Folologiya üzrə fəlsəfə doktoru, görkəmli ədəbiyyatşünas

Rüstəm Kamalın müəllifi olduğu “Kamal Abdulla: Yazıdan mifə”

[yazı və mif məntiqi, ontoloji poetika, əlyazma arxe tip kimi]

kitabı Kamal Abdulla  yaradıcılığının poetikası və semiotikası məsələlərinə

həsr olunmuş maraqlı və elmi cəhətdən dəyərli bir əsərdir.

Kitabın elmi redaktoru professor Məmməd Qocayevdir.

Kitab 2011-ci ildə Mütərcim (Bakı) nəşriyyatında çap olunmuşdur.