2017-ci il

 

Məqalə, tezis, esse, ön söz, rəy, elmi söhbətlər

 

Elmi redaktor

 

Elmi nəşrlər

 

Müsahibələr

 

Bədii nəşrlər

 

Haqqında yazılanlar 

  1. “Gizli “Dədə Qorqud” silsiləsinin yeni aşkar məqamları // “525-сi qəzet”, 10 yanvar 2018 (müəllif: Nail Qurbanov)