2018-ci il

 

Məqalə, tezis, esse, ön söz, rəy, elmi söhbətlər

 1. (286) Əsl bilik xəzinəsi (Ön söz) // «Azərbaycan Tərcümə Ensiklopediyası», Bakı, 2018, s. 5-6

 

Elmi redaktor

 1. «Azərbaycan Tərcümə Ensiklopediyası», Bakı, 2018
 2. «Türkologiya» beynəlxalq elmi jurnal, Baki, 2018

 

Elmi nəşrlər

 

Müsahibələr

 1. Akademik Kamal Abdulla: Dilin qorunması onun inkişafını şərtləndirir // 12 yanvar 2018 http://www.azerbaijan-news.az/index.php?mod=3&id=137677
 2. “Rusiya, Ukrayna, Belarus universitetləri ilə əlaqələrimizi bərpa edirik” // 17 fevral 2018 http://kamalabdulla.az/3260/rusiya-ukrayna-belarus-universitetleri-ile-elaqelerimizi-berpa-edirik/   https://apa.az/sosial_xeberler/kamal-abdulla-rusiya-ukrayna-belarus-universitetleri-ile-elaqelerimizi-berpa-edirik-musahibe-1314.html
 3.  Akademik Kamal Abdulla ilə müsahibə // 27 fevral 2018 http://sim-sim.az/slider/orfoqrafiya-sozluyu-plagiatdir-kamal-abdulla/
 4. «Kosmik fəzada hamı eyni çəkidə olur» — Kamal Abdulla ilə müsahibə // “Ədəbiyyat” qəzeti // 6 may 2018 http://edebiyyatqazeti.az/news/diger/1742-kosmik-fezada-hami-eyni-cekide-olur
 5. «Azərbaycan qarşısına çıxan maneələri dəf etməyə qadir dövlətdir» — Kamal Abdulla ilə müsahibə // 17 iyul 2018 https://525.az/site/?name=xeber&news_id=103154#gsc.tab=0

Bədii nəşrlər

 1. “İkincisiz” // 7 mart 2018 http://sim-sim.az/kamal-abdullanin-yeni-hekay%C9%99si-ikincisiz/ http://kulis.lent.az/news/21891
 2. Platon se izgleda razboleo… (“Platon, deyəsən, xəstələnib” hekayələr toplusu) Belqrad, Verzal. D.o.o nəşriyyatı, 2018, tərcüməçi: Esma Sirbubalo

Haqqında yazılanlar 

 1. «Gizli «Dədə Qorqud» silsiləsinin yeni aşkar məqamları // (müəllif: Nail Qurbanov)»525-сi qəzet», 10 yanvar 2018
 2. «O, mənim üçün insanlıq yaşındadır» // (müəllif: İntiqam Yaşar)»525-ci qəzet», “Ədalət” qəzeti, 20 yanvar 2018
 3. “ “Yarımçıq əlyazma”ya son söz” // (müəllif: İçiro İto, tərcüməçi Yaşar İbrahimov) “525-ci qəzet” , 27 yanvar 2018 https://525.az/site/?name=xeber&duzelis=0&news_id=93642#gsc.tab=0
 4. Kamal Abdulla Gürcüstanın Təhsil Elmləri Akademiyasının həqiqi üzvü seçildi // “525-ci qəzet”, 27 yanvar 2018 https://525.az/site/?name=xeber&news_id=93588#gsc.tab=0
 5. “Mətnin partiturluq kateqoriyasının müəyyənləşməsində etnomədəni və psixoloji amillərin rolu”-Kamal Abdullanın “Tarixsiz gündəlik” əsəri əsasında. // (müəllif: Vəfa İbişova) “Ədəbiyyat” qəzeti, 03 fevral 2018
 6. Yeni semiotik məkan və ya Kamal Abdulla esselərinin arqumentlik xarakteri // “Kredo” qəzeti, 26 fevral 2018
 7. “Onun bu əsərini oxuyandan sonra bir azərbaycanlı olduğum üçün özümlə fəxr etdim” // 7 fevral 2018 http://www.moderator.az/news/216308.html
 8. Kamal Abdullanın ““Kitabi-Dədə Qorqud” poetikasına giriş” əsərindən bilinənlər – Bir fəlsəfi terminin Azərbaycana gəlməsinin tarixçəsi. // (müəllif: Niyazi Mehdi) “Ədəbiyyat” qəzeti, 17mart 2018
 9. Boylara boy boylayan (Kamal Abdulla ““Kitabi-Dədə Qorqud” poetikasına giriş” // (müəllif: Vaqif Nəsib Sarıhüseynoğlu) “Ədalət” qəzeti, 30 mart 2018
 10. Bir rejissor… İki pyes… İki gün // (müəllif: Şahanə Müşfiq) “525-ci qəzet” 31 mart 2018
 11. Fikirlərin, ideyaların cövhəri — KAMAL ABDULLANIN ESSELƏRİ KONSEPTUAL DÜŞÜNCƏ MƏNBƏYİ KİMİ // (müəllif: İsmayıl Kazımov, filologiya elmləri doktoru, professor) “525-ci qəzet” 25 aprel 2018
 12. Kamal Abdulla yaradıcılığına bir nəzər: «Sehirbazlar dərəsi» // (müəllif: Aynur Səfərli) «Yurd» ədəbi-bədii, elmi-publistik jurnalı, № 1-2, 2018
 13. Kamal Abdullanın “Qızıl Delviq” almış kitabı Serbiyada // 27 aprel 2018 https://axar.az/news/edebiyyat/270750.html
 14. Kamal Abdulla dünyasında “Kitabi-Dədə Qorqud” // (müəllif: Gülnarə Abbasova) “525-ci qəzet” 2 iyun 2018 https://525.az/site/?name=xeber&news_id=100720#gsc.tab=0
 15. Mifoloji mətnlərin bədii poetikası: Kamal Abdullanın düşüncə palitrasında // (müəllif: İsmayıl Kazımov) “525-ci qəzet” 7 iyun 2018 https://525.az/site/?name=xeber&news_id=100940#gsc.tab=0
 16. Kamal Abdulla amerikalı tələbələrə mühazirə oxudu // 3 iyul 2018  http://modern.az/az/news/170341#gsc.tab=0 , “525-ci qəzet”, 3 iyul 2018  https://525.az/site/?name=xeber&news_id=102401#gsc.tab=0