Adı: Unutmağa kimsə yox

Hansı dildə: Azərbaycan

Ön sözün müəllifi: Arif Acaloğlu

Harada nəşr olunub: Azərbaycan, Bakı, «Qanun» nəşriyyatı

Çap ili: 2018