1998-ci il 

Elmi kitab və monoqrafiyalar

 1. (124) * Azərbaycan dili sintaksisinin nəzəri problemləri. Bakı: Maarif, 1998.

Məqalə, tezis, esse, ön söz, rəy, elmi söhbətlər

 1. (125) * Söz və cümlə (“Əvvəl-axır yazılanlar” silsiləsindən) // “525-ci qəzet”, 7 aprel, 1998.
 2. (126) “Soldu nar çiçəkləri … indi nar yetişəcək” // “Azadlıq” qəzeti, 30 iyun, 1998
 3. (127) Son söz və yaxud ilkin nəticələr // “Azadlıq” qəzeti, 7 noyabr, 1998.

Müsahibələr

 1. Kamal Abdullanın fikrincə, onun adıyla şəxsiyyəti üst-üstə düşür // “Rezonans” qəzeti, 14 fevral 1998 (müsahibə götürdü : İ.Hacıyeva)
 2. Bu, haqq dünyasında olanlardan çox, biz dirilər üçün əhəmiyyətlidir // “Panorama” qəzeti, 26 fevral 1998 (müsahibə götürdü: Gülcahan Məmmədova)
 3. Kamal Abdulla: “Gördüyüm işlərin hamısını harmonik bir bütövlük sayıram” // “Millət” qəzeti, 7 may 1998 (müsahibə götürdü: Niyaz Nəsir)
 4. Kim deyər ki, Simurq quşu yox imiş? // “Azadlıq”qəzeti, Bakı, 1998, 20 may (müəllif: Nərmin A.)
 5. Mən bunları hələ heç kimə danışmamışam // “525-ci qəzet”, 30 iyul 1998 (müsahibə götürdü: Cəvahir Səlimqızı)
 6. Müasirlik tarixiliyin üzərində dayananda // “Azərbaycan ordusu” qəzeti, 22 noyabr, 1998 (müsahibə götürdü: Rəhilə Misirxanlı)

 

Bədii nəşrlər

 

 1. Qəribədi, deyilmi?! (şeirlər). Bakı, 1998.
 2. Ruh (pyeslər). Bakı, Azərnəşr, 1998.
 3. Şeirlər // “Azadlıq” qəzeti, 22 avqust, 1998.
 4. Şeirlər // “525 –ci qəzet”, 31 oktabr, 1998.

Haqqında yazılanlar

 1. Стало ли тайное явью? // “Неделя” qəzeti, 23 yanvar, 1998 (müəllif: Aynur Mustafayeva)
 2. Sənət əsəri sirini əbədi saxlamaqla gözəldi // “525 – ci qəzet”, 19 fevral, 1998 (müəllif: Samirə)
 3. Kim deyər ki, Simurq quşu yox imiş? // “Azadlıq” qəzeti, 20 may, 1998 (müəllif:A. Nərmin)
 4. Bizim vaxt heç vaxt gəlməyəcək // “525-ci qəzet” 23 iyul, 1998 (müəllif: Rüstəm Behrudi)
 5. Zamanında yazılanlar // “Ədəbiyyat qəzeti”, 13 sentyabr, 1998 (müəllif: Məryam Əlizadə)
 6. Ədəbi dilimizin sintaksisinə yeni baxış // “İki sahil” qəzeti, 18 dekabr, 1998 (müəllif: Q. Ş Kazımov, H. İ. Mirzəyev)
 7. Rənglərin sirri / K.Abdulla. Ruh. Bakı: Azərnəşr, 1998, s. 3-4 (müəllif: Turabov H.)
 8. Azərbaycan yazılı ədəbiyyatında “Kitabi-Dədə Qorqud” motivləri // Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Elmi əsərləri”, 1998, № 2, s.56-58 (müəllif: Həşimli H.)