Məqalə, tezis, esse, ön söz, rəy, elmi söhbətlər

 1. (148) * Sintaksis. Sadə çümlə // Oğuz qrupu türk dillərinin müqayisəli qrammatikası, Bakı, BSU, 2002.
 2. (149) Sintaksis. Mübtəda // Oğuz qrupu türk dillərinin müqayisəsi qrammatikası, Bakı, BSU Elmi əsərlər, 2002.
 3. (150) Dil və təhsil dövlətlararası əməkdaşlığın mühüm vasitəsidir // “Azərbaycan” qəzeti, 22 may, 2002.
 4. (151) Sintaksis. Xəbər // Oğuz qrupu türk dillərinin müqayisəli qrammatikası, Bakı, BSU, 2002.
 5. (152) Çümlənin ikinçi dərəçəli üzvləri // Oğuz qrupu türk dillərinin müqayisəli qrammatikası, Bakı, BSU, 2002.
 6. (153) Sintaksis. Tamamlıq // Oğuz qrupu türk dillərinin müqayisəli qrammatikası, Bakı, BSU, 2002.
 7. (154) Sintaksis. Təyin // Oğuz qrupu türk dillərinin müqayisəli qrammatikası, Bakı, BSU, 2002.
 8. (155) Sintaksis. Zərflik // Oğuz qrupu türk dillərinin müqayisəli qrammatikası, Bakı, BSU, 2002.

Müsahibələr

 1. Qəribədi, deyilmi? // “Yeni Azərbaycan” qəzeti, 15 fevral, 2002 (müsahibə götürdü: Yunis Orucov)
 2. Просвещать, обещать, научить, готовить к жизни // “Известия” qəzeti, 19 sentyabr, 2002 (müsahibə götürdü: Q.Alimov)
 3. В международной политике многое решается на межличностном уровне // “Зеркало” qəzeti, 7 oktyabr, 2002 (müsahibə götürdü: İ.Bayandurlu)
 4. Ədəbiyyat ilahi faktdır // “Ədəbiyyat qəzeti”, 27 dekabr, 2002 (müsahibə götürdü: Salam)

Bədii nəşrlər

 1. Kədərli seçmələr (şerlər, tərcümələr, esselər, hekayələr, pyeslər). Bakı, Mütərcim, 2002.
 2. Dədə Qorqud: “Mən nə edim?!” (“Sirriçində nəğmələr” silsiləsindən – 2) // “525-ci qəzet”, 19 yanvar, 2002
 3. Bəkilin xatunu: “Dilim, dilim, vay dilim” (“Sirriçində nəğmələr” silsiləsindən – 3) // “525-ci qəzet”, 22 fevral, 2002

Haqqında yazılanlar

 1. Özümüzə yönələn savaş (Kamal Abdullaya açıq məktub) // “525-ci qəzet”, 26 yanvar 2002 (müəllif: Bəsti Əlibəyli)
 2. Həyat səhnədir, insanlar aktyor, dünya tamaşa // “525-ci qəzet”, 30 yanvar 2002 (müəllif: Vaqif Yusifli)
 3. Bulanmasa durulmaz. Xanım Bəsti Əlibəyliyə açıq məktub // “525-ci qəzet”, 9 fevral 2002 (müəllif: Vaqif İbrahimoğlu)
 4. Abdulla “Gümüş dövrün sirləri” (tərcümələr) // “İqtisadiyyat” qəzeti, 22 fevral, 2002.
 5. “Kədər”in sinonimləri // «525-ci qəzet» 31 avqust, 2002 (müəllif: Vaqif İbrahimoğlu)
 6. “Kədərli seçmələr”, yaxud ali həqiqət axtarışı // “Yeni Azərbaycan” qəzeti, 6 sentyabr, 2002 (müəllif: Asif Hacıyev)
 7. “Kədər”in işığında // “525-ci qəzet”, 5 oktyabr, 2002 (müəllif: Bəsti Əlibəyli)
 8. Человек обязан при всех обстоятельствах оставаться человеком // “Бакинский рабочий” qəzeti, 2 noyabr, 2002 (müəllif: Firəngiz Hacıbəyova)
 9. “Dədə Qorqud kitabı”nın ədəbi-bədii tədqiqi, yaxud Oğuz igidlərinin komik təcəssümü // “Ədəbiyyat” qəzeti, 22 noyabr, 2002 (müəllif: Tofiq Hacıyev)
 10. Ruhun eşitdikləri (Alim Tofiq Hacıyev cənablarına açıq məktub) // “525-ci qəzet”, 27 dekabr, 2002 (müəllif: V.İbrahimoğlu)