IMG_3801 IMG_3802

Akademik Kamal Abdullanın professor İlyas Həmidovla birgə yazdığı

bu kitabda rus dilinin Azərbaycanda tədrisi ilə bağlı tarixi və müasir

vəziyyət, həmçinin rus dilinin Azərbaycanda perspektiv inkişafı ilə bağlı

təhlillər, tarixi və hüquqi sənədlər yer almışdır. Kitabdakı sənədlər və

rus dilinin Azərbaycanda tətbiqi və keçdiyi inkişaf yolu ilə bağlı

informasiyalar 1837-2004-cü illəri əhatə edir.

Kitab Kitab aləmi (Bakı) nəşriyyatında 2005-ci ildə çap olunmuşdur.