IMG_3823

Kitabda yazçı Kamal Abdullanın müxtəlif illərdə yazdığı şeirləri və

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı mötivləri əsasında yazdığı

kiçik poemaları toplanıb.

Kitab 2014-cü ildə çap olunub.

Kitabla aşağıdakı linkdə tanış ola bilərsiniz:

KAMAL ABDULLA NAR ÇİÇƏKLƏRİ

 

 

 

 

 

Pıçıltı

Yol-2

İz ləpirdən əvvəl qabaqda neynir?!

Ruh gözün baxdığı yerdə

Cavabsız suallar yağır

İnan ona…

Sehrbazlar dərəsi

Bu dəniz bu dağa yaman oxşayır

Var-gəl

Üzüaşağı yağmaz yağışlar

Ölü quş olub daş kimi düşəm

O gün

Sən yenə yoxsan