IMG_3933

Yazıçı-dramaturq Kamal Abdullanın pyesləri toplanmış “Ruh” kitabı

fəlsəfə doktoru Əflatun Neymətzadə tərəfindən türk dilinə çevrilib.

Kitaba ön sözü də fəlsəfə doktoru Əflatun Neymətzadə yazıb.

Kitabda müəllifin həyat və yaradıcılığı haqqında məlumat və “Ruh”,

“Kim deyir ki, Simurq quşu var imiş”, “Yağışlı gecələr”, “Bir-iki – bizimki”

və başqa pyeslər daxil edilib.

Kitab 2006-cı ildə Ankarada çap edilmişdir.