IMG_3810

Yazıçı Kamal Abdullanın 2009-cu ildə “Mütərcim” nəşriyyatında çapdan çıxmış

“Hekayələr” kitabında 10 hekayəsi toplanmışdır. Müəllif kitabda yeralan hekayələri

“ürəyindən keçən duyğuların yazılı təcəssümü” deyə xarakterizə etmişdir.