IMG_4603

«Господин дороги» kitabında görkəmli yazıçı-dramaturq

Kamal Abullanın şeirləri və bir pyesi toplanmışdır. Şeirləri

Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi, ssenarist Alla Axundova,

pyesi isə Gülnarə Şıxəliqızı tərcümə edib. Kitab 2004-cü

ildə Риф Рой nəşriyyatında (Moskvada) nəşr edilib.