2018-ci il

 

Məqalə, tezis, esse, ön söz, rəy, elmi söhbətlər

 1. (286) Əsl bilik xəzinəsi (Ön söz) // “Azərbaycan Tərcümə Ensiklopediyası”, Bakı, 2018, s. 5-6
 2. (287) Əvvəl-axır yazılanlar // “Ədəbiyyat” qəzeti // 29 sentyabr 2018 // http://edebiyyatqazeti.az/news/proza/2457-evvel-axir-yazilanlar-edebi-esse
 3. (288)  Əvvəl-axır yazılanlar // “Ədəbiyyat” qəzeti // 13 oktyabr 2018 // http://edebiyyatqazeti.az/news/proza/2534-evvel-axir-yazilanlar
 4. (289) Əvvəl-axır yazılanlar… “Banuçiçəklə Beyrəyin sirri” // 15 oktyabr 2018// http://edebiyyatqazeti.az/news/proza/2573-evvel-axir-yazilanlarbanucicekle-beyreyin-sirri
 5.  (290) Əvvəl-axır yazılanlar… // 5 noyabr 2018// http://edebiyyatqazeti.az/news/proza/2650-evvel-axir-yazilanlar
 6. (291) Ol zamanlar… – Əvvəl-axır yazılanlar // 24 noyabr 2018 // http://edebiyyatqazeti.az/news/diger/2755-ol-zamanlar
 7. (292) “O, işığa deyil, hüzura layiqdir” – Əvvəl-axır yazılanlar // 8 dekabr 2018// http://edebiyyatqazeti.az/news/proza/2824-o-isiga-deyil-huzura-layiqdir

 

Elmi redaktor

 1. “Azərbaycan Tərcümə Ensiklopediyası”, Bakı, 2018
 2. “Türkologiya” beynəlxalq elmi jurnal, Bakı, 2018

 

Elmi nəşrlər

 

Müsahibələr

 1. Akademik Kamal Abdulla: Dilin qorunması onun inkişafını şərtləndirir // 12 yanvar 2018 http://www.azerbaijan-news.az/index.php?mod=3&id=137677
 2. “Rusiya, Ukrayna, Belarus universitetləri ilə əlaqələrimizi bərpa edirik” // 17 fevral 2018 http://kamalabdulla.az/3260/rusiya-ukrayna-belarus-universitetleri-ile-elaqelerimizi-berpa-edirik/   https://apa.az/sosial_xeberler/kamal-abdulla-rusiya-ukrayna-belarus-universitetleri-ile-elaqelerimizi-berpa-edirik-musahibe-1314.html
 3.  Akademik Kamal Abdulla ilə müsahibə // 27 fevral 2018 http://sim-sim.az/slider/orfoqrafiya-sozluyu-plagiatdir-kamal-abdulla/
 4. “Kosmik fəzada hamı eyni çəkidə olur” – Kamal Abdulla ilə müsahibə // “Ədəbiyyat” qəzeti // 6 may 2018 http://edebiyyatqazeti.az/news/diger/1742-kosmik-fezada-hami-eyni-cekide-olur
 5. “Azərbaycan qarşısına çıxan maneələri dəf etməyə qadir dövlətdir” – Kamal Abdulla ilə müsahibə // 17 iyul 2018 https://525.az/site/?name=xeber&news_id=103154#gsc.tab=0
 6. “Ordu-ziyalı əlaqələri günümüzün tələbidir” – Kamal Abdulla ilə müsahibə // 15 sentyabr 2018 // “Azərbaycan Ordusu” qəzeti // https://mod.gov.az/az/pre/24178.html
 7. Kamal Abdulla: “Tələbələrimi də müəllimim hesab edirəm”. // 5 oktyabr 2018// http://www.adu.edu.az/2018/10/kamal-abdulla-t%C9%99l%C9%99b%C9%99l%C9%99rimi-d%C9%99-mu%C9%99llimim-hesab-edir%C9%99m/
 8. Sabiq dövlət müşaviri: “Özləri deyəcəklər ki, götürün rayonları…” // 17 oktyabr 2018// https://teleqraf.com/news/senet/188421.html
 9. Kamal Abdulla: Multikulturalizm Azərbaycanda dövlət siyasətidir // 22 oktyabr 2018 // https://azertag.az/xeber/Kamal_Abdulla_Multikulturalizm_Azerbaycanda_dovlet_siyasetidir-1206946
 10. Kamal Abdulla: Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu Azərbaycanın dünyaya tanıdılmasında mühim rol oynayır // 25 oktyabr 2018 // http://1news.az/az/mobile/news/kamal-abdulla-baki-beynelxalq-humanitar-forumu-azerbaycanin-dunyaya-tanidilmasinda-muhum-rol-oynayir
 11. Kamal Abdulla: Multikulturalizmin nikbin qütbü təntənə çaldı // 25 oktyabr 2018 // https://axar.az/news/hadise/318878.html
 12. Kamal Abdulla: Multikulturalizmin bu gününə və sabahına inanırıq // 27 oktyabr 2018 // https://oxu.az/politics/281468
 13. Kamal Abdulla: ADU-dakı tədbirləri dünyanın elm xadimləri maraqla qarşılayır // 27 oktyabr 2018// https://525.az/site/?name=xeber&news_id=108885#gsc.tab=0
 14. ADU-nun rektoru Kamal Abdulla ASAN Radionun efirində Emin Musəvinin qonağı olub // 2 noyabr 2018// http://www.adu.edu.az/2018/11/kamal-abdulla-asan-radionun-qonagi-olub/

Bədii nəşrlər

 1. “İkincisiz” // 7 mart 2018 http://sim-sim.az/kamal-abdullanin-yeni-hekay%C9%99si-ikincisiz/ http://kulis.lent.az/news/21891
 2. Platon se izgleda razboleo… (“Platon, deyəsən, xəstələnib” hekayələr toplusu) Belqrad, Verzal. D.o.o nəşriyyatı, 2018, tərcüməçi: Esma Sirbubalo

Haqqında yazılanlar 

 1. “Gizli “Dədə Qorqud” silsiləsinin yeni aşkar məqamları // (müəllif: Nail Qurbanov)”525-сi qəzet”, 10 yanvar 2018
 2. “O, mənim üçün insanlıq yaşındadır” // (müəllif: İntiqam Yaşar)”525-ci qəzet”, “Ədalət” qəzeti, 20 yanvar 2018
 3. “ “Yarımçıq əlyazma”ya son söz” // (müəllif: İçiro İto, tərcüməçi Yaşar İbrahimov) “525-ci qəzet” , 27 yanvar 2018 https://525.az/site/?name=xeber&duzelis=0&news_id=93642#gsc.tab=0
 4. Kamal Abdulla Gürcüstanın Təhsil Elmləri Akademiyasının həqiqi üzvü seçildi // “525-ci qəzet”, 27 yanvar 2018 https://525.az/site/?name=xeber&news_id=93588#gsc.tab=0
 5. “Mətnin partiturluq kateqoriyasının müəyyənləşməsində etnomədəni və psixoloji amillərin rolu”-Kamal Abdullanın “Tarixsiz gündəlik” əsəri əsasında. // (müəllif: Vəfa İbişova) “Ədəbiyyat” qəzeti, 03 fevral 2018
 6. Yeni semiotik məkan və ya Kamal Abdulla esselərinin arqumentlik xarakteri // “Kredo” qəzeti, 26 fevral 2018
 7. “Onun bu əsərini oxuyandan sonra bir azərbaycanlı olduğum üçün özümlə fəxr etdim” // 7 fevral 2018 http://www.moderator.az/news/216308.html
 8. Kamal Abdullanın ““Kitabi-Dədə Qorqud” poetikasına giriş” əsərindən bilinənlər – Bir fəlsəfi terminin Azərbaycana gəlməsinin tarixçəsi. // (müəllif: Niyazi Mehdi) “Ədəbiyyat” qəzeti, 17mart 2018
 9. Boylara boy boylayan (Kamal Abdulla ““Kitabi-Dədə Qorqud” poetikasına giriş” // (müəllif: Vaqif Nəsib Sarıhüseynoğlu) “Ədalət” qəzeti, 30 mart 2018
 10. Bir rejissor… İki pyes… İki gün // (müəllif: Şahanə Müşfiq) “525-ci qəzet” 31 mart 2018
 11. Fikirlərin, ideyaların cövhəri – KAMAL ABDULLANIN ESSELƏRİ KONSEPTUAL DÜŞÜNCƏ MƏNBƏYİ KİMİ // (müəllif: İsmayıl Kazımov, filologiya elmləri doktoru, professor) “525-ci qəzet” 25 aprel 2018
 12. Kamal Abdulla yaradıcılığına bir nəzər: “Sehirbazlar dərəsi” // (müəllif: Aynur Səfərli) “Yurd” ədəbi-bədii, elmi-publistik jurnalı, № 1-2, 2018
 13. Kamal Abdullanın “Qızıl Delviq” almış kitabı Serbiyada // 27 aprel 2018 https://axar.az/news/edebiyyat/270750.html
 14. Kamal Abdulla dünyasında “Kitabi-Dədə Qorqud” // (müəllif: Gülnarə Abbasova) “525-ci qəzet” 2 iyun 2018 https://525.az/site/?name=xeber&news_id=100720#gsc.tab=0
 15. Mifoloji mətnlərin bədii poetikası: Kamal Abdullanın düşüncə palitrasında // (müəllif: İsmayıl Kazımov) “525-ci qəzet” 7 iyun 2018 https://525.az/site/?name=xeber&news_id=100940#gsc.tab=0
 16. Kamal Abdulla amerikalı tələbələrə mühazirə oxudu // 3 iyul 2018  http://modern.az/az/news/170341#gsc.tab=0 , “525-ci qəzet”, 3 iyul 2018  https://525.az/site/?name=xeber&news_id=102401#gsc.tab=0
 17. Bütovlükdən bütövlüyə // 13 sentyabr 2018 http://www.adalet.az/w155531/_B%C3%BCt%C3%B6vl%C3%BCkd%C9%99n_b%C3%BCt%C3%B6vl%C3%BCy%C9%99/#.W5tZe1QzaM8
 18. ADU-nun rektoru Kamal Abdulla İndoneziyanın mədəniyyət və təhsil naziri ilə görüşüb // 14 sentyabr 2018// http://www.adu.edu.az/2018/09/adu-nun-rektoru-kamal-abdulla-indoneziyanin-m%C9%99d%C9%99niyy%C9%99t-v%C9%99-t%C9%99hsil-naziri-il%C9%99-gorusub/
 19. Kamal Abdulla Nardaran məktəblilərinə mühazirə oxuyub // 15 sentyabr 2018 // http://www.adu.edu.az/2018/09/kamal-abdulla-nardaran-m%C9%99kt%C9%99blil%C9%99rin%C9%99-muhazir%C9%99-oxuyub/
 20. Kamal Abdulla Hindistanın ölkəmizdəki səfiri ilə görüşüb // 18 sentyabr 2018 // http://www.adu.edu.az/2018/09/kamal-abdulla-hindistanin-olk%C9%99mizd%C9%99ki-s%C9%99firi-il%C9%99-gorusub/
 21. ADU-nun rektoru Kamal Abdulla Sudan Milli Assambleyasının sədri ilə görüşüb // 20 sentyabr 2018//  http://www.adu.edu.az/2018/09/kamal-abdulla-sudan-milli-assambleyasinin-s%C9%99dri-il%C9%99-gorusub/
 22. ADU-nun rektoru Kamal Abdulla Çinin Xuçjou Universitetinin nümayəndə heyəti ilə görüşüb // 21 sentyabr 2018// https://www.adu.edu.az/2018/09/cinin-xucjou-universitetinin-numay%C9%99nd%C9%99-hey%C9%99ti-adu-da-olub/
 23. Məşhur yazıçı-dramaturq Yuri Polyakov ADU-nun qonağı olub // 24 sentyabr 2018// https://www.adu.edu.az/2018/09/m%C9%99shur-yazici-dramaturq-yuri-polyakov-adu-nun-qonagi-olub/
 24. ADU-da Aleksandr Soljenitsının xatirəsinə həsr olunan dəyirmi masa keçirilib // 24 sentyabr 2018// https://www.adu.edu.az/2018/09/adu-da-aleksandr-soljenitsin%C9%99-h%C9%99sr-olunan-d%C9%99yirmi-masa-kecirilib/
 25. ADU-nun rektoru Kamal Abdulla Argentinanın Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb // 26 sentyabr// http://www.adu.edu.az/2018/09/adu-nun-rektoru-kamal-abdulla-argentinanin-az%C9%99rbaycandaki-s%C9%99firi-il%C9%99-gorusub/
 26. Kamal Abdulla Misirin Nahda Universitetinin rektoru ilə görüşüb // 28 sentyabr 2018// http://www.adu.edu.az/2018/09/kamal-abdulla-misirin-nahda-universitetinin-rektoru-il%C9%99-gorusub/
 27. ADU-nun rektoru Kamal Abdulla rus dili səfirləri ilə görüşüb // 28 sentyabr 2018 // http://www.adu.edu.az/2018/10/adu-nun-rektoru-kamal-abdulla-rus-dili-s%C9%99firl%C9%99ri-il%C9%99-gorusub/
 28. Kamal Abdulla Belqradda “Melissa – Libraries along the silk road” adlı beynəlxalq elmi konfransda video-link vasitəsilə çıxış edib // 1 oktyabr 2018 // http://www.moderator.az/news/242253.html
 29. ADU-nun rektoru Kamal Abdulla Norveç krallığının Müvəqqəti işlər vəkili ilə görüşüb // 4 oktyabr 2018 // http://www.adu.edu.az/2018/10/adu-rektoru-norvec-kralliginin-muv%C9%99qq%C9%99ti-isl%C9%99r-v%C9%99kili-il%C9%99-gorusub/
 30. ADU-nun rektoru Kamal Abdulla Rusiya Federasiyasının ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Mixail Boçarnikov ilə görüşüb // 18 oktyabr 2018//  http://www.adu.edu.az/2018/10/rusiya-s%C9%99firi-adu-da-oldu/
 31.  ADU-nun rektoru Kamal Abdulla Maria Elisabetta Alberti Kasellati (İtaliya Respublikası Senatının sədri) ilə görüşüb // 19 oktyabr 2018// http://www.adu.edu.az/2018/10/italiya-senatinin-s%C9%99dri-adu-nun-f%C9%99xri-doktoru-adi-il%C9%99-t%C9%99ltif-olunub/
 32. ADU-nun rektoru Kamal Abdulla yenidən Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin Himayəçilik Şurasının sədri seçilib // 29 oktyabr 2018 // http://www.praqnoz.az/article/az/594-Kamal+Abdulla+s%C9%99dr+se%C3%A7ildi.html
 33. Kamal Abdulla Alman Bundestaqının nümayəndə heyəti ilə görüşüb // 30 oktyabr 2018// https://azertag.az/xeber/Alman_Bundestaqinin_numayende_heyeti_Azerbaycan_Diller_Universitetinde_olub-1209808
 34. Kamal Abdulla Kosta-Rikanın müvəqqəti işlər vəkili ilə görüşüb // 31 oktyabr 2018 // https://mektebgushesi.az/2018/10/31/kamal-abdulla-kosta-rikanin-muv%C9%99qq%C9%99ti-isl%C9%99r-v%C9%99kili-il%C9%99-gorusub/
 35. Kamal Abdulla Çexiyanın təhsil, gənclər və idman nazirinin müavini ilə görüşüb // 6 noyabr 2018// http://www.adu.edu.az/2018/11/kamal-abdulla-cexiyanin-t%C9%99hsil-g%C9%99ncl%C9%99r-v%C9%99-idman-nazirinin-muavini-il%C9%99-gorusub/
 36. Kamal Abdulla Britaniya Şurası – “British Council” təşkilatının Azərbaycan üzrə rəhbəri  ilə görüşüb // 13 noyabr 2018// http://www.adu.edu.az/2018/11/kamal-abdulla-british-council-t%C9%99skilatinin-r%C9%99hb%C9%99ri-il%C9%99-gorusub/
 37. Kamal Abdulla Perunun Azərbaycandakı ilk fövqəladə və səlahiyyətli səfiri ilə görüşüb // 14 noyabr 2018 // http://www.adu.edu.az/2018/11/kamal-abdulla-perunun-az%C9%99rbaycandaki-s%C9%99firi-il%C9%99-gorusub/
 38. Oxumağa kitab var. Kamal Abdullanın poetik dünyasına səyahət. // (müəllif: Kamran Nəzirli) “Kaspi” qəzeti 19 noyabr 2018 // http://kaspi.az/az/oxumaa-kitab-var/
 39. Tanınmışlar Kamal Abdulla haqda nələr danışdı? // 4 dekabr 2018 // https://axar.az/news/hadise/329680.html 
 40. Sirr içində sirr və ya Kamal Abdullanın gizli dərsləri… // “525-ci qəzet”, 4 dekabr 2018 // https://525.az/site/?name=xeber&news_id=111140#gsc.tab=0  https://axar.az/news/hadise/329538.html 
 41. Qəribədir deyilmi… // “Ədalət” qəzeti, 4 dekabr 2018 // http://www.adalet.az/w160575/Q%C9%99rib%C9%99dir_deyilmi_%E2%80%A6/#.XAjWXoszbcs
 42. Kamal Abdulla bu şeiri kimə həsr edib? // 5 dekabr 2018 // https://axar.az/news/edebiyyat/329757.html
 43. Bakı Kitab Mərkəzində tanınmış yazıçı, akademik, ADU-nun rektoru Kamal Abdulla ilə görüş keçirilib // 27 dekabr 2018// http://www.unikal.org/news/200216/kamal-abdulla-ile-gorus-kecirildi http://bakubookcenter.az/az/news/156