Adı: Cîntece de tainǎ
Hansı dildə: Rumın
Redaktor: Nicolae PANAITE
Korrektor: Elena HERMEZIU
DTP: Lucian BORNAZ
İllustrasiyalar və üz qabığı: Vasilian DOBOŞ (Ciclul “Treptele”)
Harada nəşr olunub: Rusiya, Moskva, Rif “Roy”
Çap ili: 2004