Məqalə, tezis, esse, ön söz, rəy, elmi söhbətlər

  1. (69) Azərbaycan dili haqqında ümumi məlumat (I dərs) // “Odlar yurdu” qəzeti, №2, 1988.
  2. (70) Fonetika elmi nəyi öyrənir? (II dərs) // “Odlar yurdu” qəzeti, №3, 1988.
  3. (71) Saitlər (III dərs) // “Odlar yurdu” qəzeti, №4, 1988.
  4. (72) Способы синтаксической связи и актуальные вопросы тюркского синтаксиса // “Советская тюркология” jurnalı, №4, 1988. (X.Q.Niqmatov, V.K.Banaru, N.M. Maxmudov, D.A.Maxmudova, A.Nurmanovla birlikdə)
  5. (73) Tənqidçi fikri // “Azərbaycan” jurnalı, №5, 1988.
  6. (74) Два плана в структуре Китаби-Деде Коркуд // Тезисы докладов и сообщений V Всесоюзной тюркологической конференции, Frunze, İlım, 1988.
  7. (75) Qanlı Nigar // “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti, 7 oktyabr, 1988
  8. (76) Heroqliflər arxasında // “Kommunist” qəzeti, 16 noyabr, 1988.