Elmi kitab və monoqrafiyalar 

1. (83) * “Gizli Dədə Qorqud”. Bakı, Yazıçı, 1991.

 

Məqalə, tezis, esse, ön söz, rəylər 

  1. (84) Bir televiziya verilişi barədə // “Azərbaycan” qəzeti, 1991
  2. (85) Ənvər Məmmədxanlının son söhbəti // “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti, 19 iyul, 1991
  3. (86) Ada sahibi (Füzuli haqqında ədəbi esse) // “Ədəbiyyat qəzeti”, 8 noyabr, 1991.

 

Haqqında yazılanlar 

  1. Gizli Dədə Qorqud // “Mədəniyyət” qəzeti, 29 noyabr, 1991 (müəllif: Niyazi Mehdi).