Məqalə, tezis, esse, ön söz, rəylər 

 

  1. (87) * Miflərin əhatəsində // “Azərbaycan” qəzeti, 9 yanvar, 1992.
  2. (88) Bəzi millət “qəhrəmanlarına” // “Müxalifət” qəzeti, 11 mart, 1992
  3. (89) Milli müdafiə strategiyasına doğru // “Müxalifət” qəzeti, 25 mart, 1992
  4. (90) Yenə üç yol ayrıcında?! // “Müxalifət” qəzeti, 1 aprel, 1992
  5. (91) Hardan başlanır Vətən? // “Müxalifət” qəzeti, 14 aprel, 1992
  6. (92) Demokratiyanın gücü və gücün demokratiyası // “Azadlıq” qəzeti, 3 dekabr, 1992.

 

Bədii nəşrlər

  1. Pərdə (hekayə) // “Ədəbiyyat” qəzeti, 23 oktyabr, 1992.