1995-ci il 

Elmi kitab və monoqrafiyalar 

  1. (96) * Gizli Dede Korkut. Bursa. Ekin Basınevi, 1995 (Tərcümə edən: Kərimə Üstünova)

 

Bədii nəşrlər

 

  1. Unutmağa kimsə yox (pyeslər toplusu). Bakı, Azərnəşr, 1995.

 

Haqqında yazılanlar 

 

  1. Unutmağa kimsə yox (I yazı) // “İlham” qəzeti, 16 iyun, 1995 (müəllif: Zümrüd Quluzadə)
  2. Unutmağa kimsə yox (II yazı) // “İlham” qəzeti, 23 iyun, 1995 (müəllif: Zümrüd Quluzadə)
  3. Yaratdıqca yaşayırıq / K.Abdulla. Unutmağa kimsə yox. Bakı: Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1995, s.3 (müəllif: Turabov H. )