Məqalə, tezis, esse, ön söz, rəylər 

 1. (97) * “Gizli Dede Qorqud – 2”. Sirriçində Dastan // “Press-fakt” qəzeti, 30 avqust, 1996
 2. (98) “Gizli Dede Qorqud – 2”. Oxşarlıqlar və fərqlər // “Press-fakt” qəzeti, 6 sentyabr, 1996
 3. (99) “Gizli Dede Qorqud – 2”. Odissey və Bassat (1) // “Press-fakt” qəzeti, 13 sentyabr, 1996
 4. (100) “Gizli Dede Qorqud – 2”. Odissey və Basat (ardı) // “Press-fakt” qəzeti, 22 sentyabr, 1996
 5. (101) “Gizli Dede Qorqud – 2”. Beyrək və Odissey // “Press-fakt” qəzeti, 27 sentyabr, 1996
 6. (102) “Gizli Dede Qorqud – 2”. Polifem və Təpəgöz // “Press-fakt” qəzeti, 4 oktyabr, 1996
 7. (103) “Gizli Dede Qorqud – 2”. Edip və Buğac // “Press-fakt” qəzeti, 11 oktyabr, 1996
 8. (104) “Gizli Dede Qorqud – 2”. Admet, Herakl və Dəli Domrul // “Press-fakt” qəzeti, 18 oktyabr, 1996.
 9. (105) “Gizli Dede Qorqud – 2”. Sarıdonlu Selcan xatun və Gözəl Yelena // “Press-fakt” qəzeti, 25 oktyabr, 1996
 10. (106) “Gizli Dede Qorqud – 2”. Təpəgözün intihar arzusu // “Press-fakt” qəzeti, 1 noyabr, 1997
 11. (107) “Gizli Dede Qorqud – 2”. Atalar və oğullar (1) // “Press-fakt” qəzeti, 6 noyabr, 1996
 12. (108) “Gizli Dede Qorqud – 2”. Salur Qazan və Aqamemnon // “Press-fakt” qəzeti, 8 noyabr, 1996
 13. (109) “Gizli Dede Qorqud – 2”. Atalar və oğullar (2) // “Press-fakt” qəzeti, 13 noyabr, 1996
 14. (110) “Gizli Dede Qorqud – 2”. Beyrək və Antiqona // “Press-fakt” qəzeti, 15 noyabr, 1996
 15. (111) “Gizli Dede Qorqud – 2”. Qaraca Çoban və Dünya ağacı // “Press-fakt” qəzeti, 22 noyabr, 1996
 16. (112) “Gizli Dede Qorqud – 2”. Mifin cəzaları // “Press-fakt” qəzeti, 29 noyabr, 1996
 17. (113) “Çünki Osman Sərtqaya var” // “Xalq qəzeti”, 13 dekabr, 1996.
 18. (114) “Gizli Dede Qorqud – 2”. İtirilmiş paralellər // “Press-fakt” qəzeti, 20 dekabr, 1996
 19. (115) “Gizli Dede Qorqud – 2”. Banuçiçək və Penelopa // “Press-fakt” qəzeti, 27 dekabr, 1996

 Müsahibələr 

 1. Alın yazısı // “Rezonans” qəzeti, 23 noyabr, 1996 (müsahibəni götürdü: İ.Hacıyev)

Bədii nəşrlər

 1. Qərar (hekayə) // “Xəzər” jurnalı, №2, 1996.
 2. İlişin qayıtması (hekayə) // “Xəzər” jurnalı, №2, 1996.

Haqqında yazılanlar 

 1. Bəlkə də tarix bir sevgi məktubudur // “İki sahil” qəzeti, 13 yanvar, 1996 (müəllif: Elton Dünyamalıoğlu)
 2. Unutmağa nəsə yox (Kamal Abdullanın pyesləri haqqında) – “Ədəbiyyat qəzeti”, 26 iyul 1996-cı il (müəllif: Tehran Əlişanoğlu)
 3. Bu dünyada “Bizimki nədir?” və yaxud öz-özünü anlamaq cəhdi // “Xalq” qəzeti, 23 oktyabr, 1996 (müəllif: Məryəm Əlizadə)