Məqalə, tezis, esse, ön söz, rəy, elmi söhbətlər

 1. (161) * Ümumi filologiyaya giriş kursu üzrə proqram. Bakı, 2004 (A.Məmmədli ilə birlikdə)
 2. (162) Əvvəl-axır yazılanlar (esselər) // “525-ci qəzet”, 5 fevral, 2004
 3. (163) Azərbaycan dilinin öyrənilməsi şərq mədəniyyətinə təmasın vasitəsi kimi. Fransa, Paris, İnalko, 27-28 may.
 4. (164) İtmiş paradiqma: SSR-də marrçılar cərəyanı. N.Y. Marr və Azərbaycan. İsveçrə, Kre-Berari, Lozanna Universiteti, 1-3 iyul, 2004
 5. (165) Mitoloji Mekamların Gedim Mətnində Bərpası məsələsi. Uluslararası türk dili kurultayı. Ankara, 20-26 iyul, 2004
 6. (166) Məntiqsizliklərin məntiqi // Dədə Qorqud dünyası, Bakı, Öndər nəşriyyat, 2004.
 7. (167) Евразийство в Азербайджане: проблемы и перспективы развития // Şərq-Qərb, Bakı, BSU nəşriyyatı, 2004.
 8. (168) Müasir Azərbaycan dilində türk dilindən alınmalar // Şərq-Qərb, Bakı, BSU nəşriyyatı, 2004 (V.Adilovla birlikdə).

Müsahibələr

 1. Kamal Abdulla: “Bir daha təkrar edirəm, mən çox gözəl bilirəm ki, bu roman nədir və mən nə etmişəm” // “525-ci qəzet” qəzeti, 4 dekabr, 2004 (müsahibə götürdü: Etimad Başkeçid)

Bədii nəşrlər

 1. Yarımçıq əlyazma. (roman). Bakı, XXI YNE, 2004.
 2. Шпион (pyes). Bakı, Mütərcim, 2004 (rus dilinə tərcümə edən: Vaqif İbrahimoğlu)
 3. Господин дороги (şeirlər və pyes). Moskva. Roy, 2004. (rus dilinə tərcümə edən: Alla Axundova (şeirlər); Gülnar Şixəli qızı (pyes).
 4. Yarımçıq əlyazma (romandan parçalar) // “Səhifələr” qəzeti, 29 may, 2004
 5. Yarımçıq əlyazma (romandan parçalar) // “525-ci qəzet”, 5 iyun, 2004
 6. Yarımçıq əlyazma (romandan parçalar) // “Səhifələr” qəzeti, 5 iyun, 2004
 7. Yarımçıq əlyazma (romandan parçalar) // “525-ci qəzet”, 8 iyun, 2004
 8. Yarımçıq əlyazma (romandan parçalar) // “525-ci qəzet”, 22 iyun, 2004
 9. Yarımçıq əlyazma (romandan parçalar) // “Səhifələr” qəzeti, 22 iyun, 2004
 10. Стихи // “Литературный Азербайджан” jurnalı, 2004, №3.

Haqqında yazılanlar

 1. Tənhalığın tənhasızlaşdırılması (I yazı)// “525-ci qəzet”, 3 yanvar, 2004 (müəllif: Elçin Səlcuq)
 2. Tənhalığın tənhasızlaşdırılması (II yazı) // “525-ci qəzet”, 10 yanvar, 2004 (müəllif: Elçin Səlcuq)
 3. İki addım içəri, bir addım çölə // “Üç nöqtə” qəzeti, 28 yanvar, 2004 (müəllif: Salam)
 4. Kamal Abdulla – yol, ərkan və üsul // “Ekspress” qəzeti, 15 fevral, 2004 (müəllif: Etimad Başkeçid)
 5. Kamal Abdulla “Dəvə yağışı”nı da “Yuğ”a etibar etdi // «525-ci qəzet», 23 mart, 2004 (müəllif: Zöhrə)
 6. Elmlə İlhamın vəhdətindən doğan poeziya // “Azadlıq” qəzeti, 24 mart, 2004 (müəllif: Azər Mehdioğlu)
 7. “Yarımçıq əlyazmalar” və “bütöv” inanclar // “Səhifələr” qəzeti, 22 may, 2004 (müəllif: Etimad Başkeçid)
 8. Kamal Abdulla mifik ehkamlarımızın qəniminə çevrilib // “Səhifələr” qəzeti, 25 may, 2004
 9. “Yarımçıq əlyazma” əsəri ciddi müzakirələrə səbəb olacaq // “525-ci qəzet”, 5 iyun, 2004 (müəllif: Rəşad Məcid)
 10. “Yarımçıq əlyazma”ya yarımçıq başlıqlar // “Səhifələr” qəzeti, 6 iyun, 2004 (müəllif: Elçin Səlcuq)
 11. Kamal Abdulla tarixi saxtalaşdırır // “Bizim yol” qəzeti, 28 iyun, 2004 (müəllif: R.Cavadlı)
 12. “Yarımçıq əlyazma” birmənalı qarşılanmır // “Bakı xəbər” qəzeti, 29 iyun 2004 (müəllif: Nicat Dağlar)
 13. Şah İsmayıl, Kamal Abdulla və “Yarımçıq əlyazma” // “Ədalət” qəzeti, 30 iyun 2004
 14. Şah İsmayıl Xətai Çaldıran döyüşündə öldürülüb? // “Bakı xəbər” qəzeti, 2 iyul, 2004
 15. “Yarımcıq Əlyazma” haqqında əlavə bir neçə söz // “Azadlıq” qəzeti, 7 iyul, 2004 (müəllif: Etimad Başkeçid)
 16. “Yarımçıq əlyazma” romanının müəllifinə züy tutanlar // “Azadlıq” qəzeti, 9 iyul, 2004.
 17. Kamal Abdullanın “Yarımçıq əlyazma”sı çapdan çıxıb // “525-ci qəzet”, 24 iyul, 2004 (müəllif: Zöhrə)
 18. Yaddaş saxlancı və ya tarixi talenin itmiş səhifələri // “Səhifələr” qəzeti, 17 avqust, 2004 (müəllif: Şamil Vəliyev).
 19. Yarımçıqlıqda tamlıq // “Səhifələr” qəzeti, 17-24 avqust 2004 (müəllif: Elçin Səlcuq)
 20. Bədii əsər tarixi kitabı demək deyildir // “Səhifələr” qəzeti, 17-24 avqust 2004 (müəllif: Əhməd Oğuz)
 21. Kədərli və işıqlı seçmələr // “Ədəbiyyat qəzeti”, 20 avqust 2004 (müəllif: Anar)
 22. Dədə Qorqud, Babək, Nizami… bu şəxslərə ironiyanı kimlər edib // “Ədalət” qəzeti, 24 avqust, 2004 (müəllif: Aqil Abbas)
 23. Kamal Abdulla Atatürk kültür, dil və tarix qurumunun üzvü seçilib // “525-ci qəzet”, 24 avqust, 2004 (müəllif: Nailə)
 24. Anarın “dılğır”ı müəyyənləşdi // “Reytinq” qəzeti 29 avqust 2004-cü il (müəllif: Elnur)
 25. Anar: Kamal Abdulla kimi bir ziyalı haqda güldən ağır söz deməyi ləyaqətimə sığışdırmaram // “525-ci qəzet”, 4 sentyabr, 2004.
 26. Anar danışdı. O, Kamal Abdulla ilə aralarında problem olmadığını bildirdi // “Reytinq” qəzeti, 5 sentyabr, 2004.
 27. Çağdaş nəsrimiz // “Səhifələr” qəzeti, 7 sentyabr, 2004 (müəllif: Oktay Hacımusalı)
 28. “Yarımçıq əlyazma” və ya dağılan miflər // “Xural” qəzeti, 11 sentyabr, 2004 (müəllif: Kənan Hacı)
 29. Yarımçıq əlyazma və ya tamamlanmamış süjet // “525-ci qəzet” qəzeti, 14 sentyabr 2004 (müəllif: Tofiq Hacıyev)
 30. Talıbzadə: bu roman müəyyən situasiyanın, olayın, müəyyən mətnlərin hermenevtikasıdır // “Səhifələr” qəzeti, 14 sentyabr, 2004 (müəllif: Aydın Talıbzadə)
 31. İbrahimoğlu: Özünü tanımaq təkcə insanlar üçün yox, mədəniyyətlər üçün də önəmli əlamətdir // “Səhifələr” qəzeti, 14 sentyabr, 2004 (müəllif: Vaqif İbrahimoğlu)
 32. “Yuğ” yeni mövsümü “Dəvə yağışı” ilə açır // “Reytinq” qəzeti, 18 sentyabr, 2004
 33. Dədə Qorqud qanniballığı və jurnalistikası // “Ədalət” qəzeti, 28 sentyabr, 2004 (müəllif: Elçin Səlcuq)
 34. Yaddaşımızın nur daşı // “Üç nöqtə”qəzeti, 2 oktyabr, 2004 (müəllif: Vaqif İbrahimoğu)
 35. Cəhd və hüquq // “Ekspress” qəzeti, 5 oktyabr, 2004 (müəllif: Asif Hacılı)
 36. Следы из деконструкции, произведенной Камалом Абдуллой // “Зеркало” qəzeti, 16 oktyabr, 2004 (müəllif: Niyazi Mehdi)
 37. Kamil Kamal Abdulla // “Ədalət” qəzeti, 20 oktyabr, 2004 (müəllif: Rasim Qaraca)
 38. Abdullanın dekonstruksiyasından açılan izlər… // “525-ci qəzet”, 26 oktyabr, 2004 (müəllif: Niyazi Mehdi)
 39. Yarımçıq əlyazma haqqında bitkin kitab // “Yeni Azərbaycan” qəzeti, 28 oktyabr, 2004 (müəllif: Tofiq Hacıyev)
 40. Mükəmməl “Yarımçıq əlyazma” // “Bayat” qəzeti, 30 oktyabr 2004 (müəlliflər: Kəramət, Murad Köhnəqala)
 41. Avtoparodiya // “Üç nöqtə” qəzeti, 6 noyabr, 2004 (müəllif: Salam)
 42. “Yolun sahibi” Moskvada çapdan çıxıb // “525-ci qəzet” 6 noyabr, 2004 (müəllif: Nazilə)