Allah, sənin sevdiklərin
Qırıb-çatdı bir-birini.
Allah, sənin seçdiklərin
Daş qəlbli adamlardı.
Hər şey itirdi sehrini,
İtirdi ilk qəlibini.
Kim kimə saldı mehrini,
Kim kimə satdı qəlbini?
Allah, sənin adamların
Beyni yüklü, qəlbi tüklü.
Yaşadılar harın-harın
Fasiləsiz və sürəkli.
Axı sənə üz tutmamış
Bir addım da atılmadı.
Onda niyə qarış-qarış
Satıldı, dünya qalmadı
Bəlkə sənin xəbərin var –
Nələr oldu bu dünyada,
İstər ağla, istər yalvar –
Nə bir kimsə, nə bir adam…
Daimi bir qorxudayıq,
Alınıbdı nəfəsimiz –
Bəlkə sənin yuxundayıq,
Allah, sənin yuxunuq biz?