Məni daha gözləmə,
bu da bir işdi –
doğuldum,
yaşadım dünyada.
Məni daha gözləmə –
gözləmə dünyaya gələn
gəldiyinə qayıda.
Səni mən unutmaram –
xatirən
ən naməlum dumanlara
bürünəcək.
Səni mən unutmaram –
Ana bətninə qədər
unutmadıqlarım tək.
Məni daha gözləmə,
gəlib yığılma
səni görməyən
gözlərimə.
Səni mən unutmaram
Səni mən unutmaram,
Məni daha gözləmə.