2019-cu il

Məqalə, tezis, esse, ön söz, rəy, elmi söhbətlər

 1.  (293) Yuxularımın qəhrəmanı mənim gözəgörünməz ruhumdur… Əvvəl-axır yazılanlar //«Ədəbiyyat» qəzeti // 2 fevral 2019// http://edebiyyatqazeti.az/news/muzakire/3139-yuxularimin-qehremani-menim-gozegorunmez-ruhumdur
 2. (294) Hər şey nağıllarda olan kimi başladı… Əvvəl-axır yazılanlar //«Ədəbiyyat» qəzeti //11 mart 2019 // http://edebiyyatqazeti.az/news/proza/3305-her-sey-nagillarda-olan-kimi-basladi
 3. (295) Sirlərin sərgüzəşti (Romandan parçalar) // «Ədəbiyyat» qəzeti // 22 aprel 2019// http://edebiyyatqazeti.az/news/diger/3532-sirlerin-serguzesti
 4. (296)  Sirlərin sərgüzəşti (Romandan parçalar) // «Ədəbiyyat» qəzeti // 29 aprel 2019 // http://edebiyyatqazeti.az/news/proza/3574-sirlerin-serguzesti 
 5. (297) “Dədə Qorqud dərsləri və Dədə Qorqud bir prinsip kimi” adlı məqaləsi “Dünya Kültür Mirası Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu” (Türkiyə) bildiri kitabında çap edilmişdir (aprel).
 6. (298) Sirlərin sərgüzəşti (Romandan parçalar) // «Ədəbiyyat» qəzeti // 6 may 2019 // http://edebiyyatqazeti.az/news/proza/3623-sirlerin-serguzesti
 7. (299) Sirlərin sərgüzəşti (Romandan parçalar) // «Ədəbiyyat» qəzeti // 14 may 2019 // http://edebiyyatqazeti.az/news/proza/3683-sirlerin-serguzesti
 8. (300) Sirlərin sərgüzəşti (Romandan parçalar) // «Ədəbiyyat» qəzeti // 22 may 2019 // http://edebiyyatqazeti.az/news/proza/3724-sirlerin-serguzesti
 9.  (301)Sirlərin sərgüzəşti (Romandan parçalar) // «Ədəbiyyat» qəzeti // 6 iyun 2019 // http://edebiyyatqazeti.az/news/proza/3825-sirlerin-serguzesti
 10. (302) Tanrı yolçuluğu (Ön söz) // Draqan B. Damyanoviç “Müqəddəs Anastasiyanın möcüzələri və peyğəmbərliyi”// Bakı, “Azərnəşr”, 2019 Tanrı yolçuluğu
 11. (303) Füzuli xatırlayır: “Deyildim mən sənə mail…” (Birinci esse) //«Ədəbiyyat» qəzeti // 16 sentyabr 2019 // http://edebiyyatqazeti.az/news/diger/4390-fuzuli-xatirlayir-deyildim-men-sene-mail
 12. (304) Füzuli xatırlayır: “Tifl həm cövlan edər, amma ağacdan atı var…”(İkinci esse) //«Ədəbiyyat» qəzeti // 23 sentyabr 2019 // http://edebiyyatqazeti.az/news/diger/4432-fuzuli-xatirlayir-tifl-hem-covlan-eder-amma-agacdan-ati-var
 13. (305) Füzuli xatırlayır: Ey Füzuli!.. (Üçüncü esse) //«Ədəbiyyat» qəzeti // 30 sentyabr 2019 // http://edebiyyatqazeti.az/news/proza/4475-fuzuli-xatirlayir-ey-fuzuli
 14. (306) Füzuli xatırlayır: “Bir dərdli macəra imiş eşq…” (Dördüncü esse) //«Ədəbiyyat» qəzeti // 07 oktyabr 2019 // http://edebiyyatqazeti.az/news/proza/4516-fuzuli-xatirlayir-bir-derdli-macera-imis-esq
 15. (307) Musa Yaqubu oxuyarkən… // “525-ci qəzet” // 04 noyabr 2019 // http://525.az/site/?name=xeber&duzelis=0&news_id=129100#gsc.tab=0
 16. (308) Füzuli səsləyir… //«Ədəbiyyat» qəzeti // 05 noyabr 2019 // http://edebiyyatqazeti.az/news/muzakire/4728-fuzuli-sesleyi
 17. (309) Füzuli inanır… // «Ədəbiyyat» qəzeti // 16 noyabr 2019 // http://edebiyyatqazeti.az/news/muzakire/4802-fuzuli-inanir
 18. (310) “Dədə Qorqud kimdir?” məqalə // “Folklor/edebiyat” jurnalı // Ankara  2019/4, s. 771 // https://www.folkloredebiyat.org/DergiTamDetay.aspx?ID=1092
 19. (311) “Ulu Öndər Aəzrbaycan multikulturalizmin siyasi banisidir” məqalə // “Heydər Əliyev akademik yaddaşda” kitabı, İstanbul, 2019, s. 134 //
 20. (312) Hadiyə məhəbbətlə… //«Ədəbiyyat» qəzeti // 04 dekabr 2019 // http://edebiyyatqazeti.az/news/diger/4892-hadiye-mehebbetle

Müsahibələr 

 1. Kamal Abdulla: “Heç bir tələbəni müəllimin, heç bir müəllimi də tələbənin ayağına verməyəcəm”// “525-ci qəzet”, 24 iyun // https://525.az/site/?name=xeber&news_id=122641#gsc.tab=0
 2. Kamal Abdulla: “ADU-da maraqlı və faydalı perspektivlər gözləyir” // “525-ci qəzet”, 19 iyul // http://525.az/site/?name=xeber&news_id=123966#gsc.tab=0
 3. Ədəbi konservator, mistik realist // “Azərbaycan” qəzeti, 30 oktyabr // https://www.azerbaijan-news.az/view-176681/edebi-konservator-mistik-realist
 4. “Qəbulun nəticəsi ictimaiyyət, gənclər və məktəblər tərəfindən universitetə olan münasibəti göstərir” // “EcoVision” jurnalı, noyabr 2019, say 38, s. 26 //
 5.  Kamal Abdulla: “Ünsiyyətdə olduğum adamlara müşahidə obyekti kimi baxmıram” // “525-ci qəzet”, 7 dekabr 2019-cu il // https://525.az/site/index.php?name=xeber&news_id=130737#gsc.tab=0

Bədii nəşrlər

 1. “Cămpia Vrăjitorilor” (“Sehrbazlar dərəsi”) Rumıniya, «Princeps Multimedia» nəşriyyatı, 2019, tərcüməçi: Lyudmila Bejenaru, İrina Milea
 2. “Sirlərin sərgüzəşti” (roman), Bakı, Azərnəşr, 2019, 285 s.
 3. “Mənim Füzulim”, Bakı, Mütərcim, 2019, 120 s.

Haqqında yazılanlar 

 1. Kamal Abdullanın «Yarımçıq əlyazma» romanı Britaniya Kitab Klubunda müzakirə edilib // «Ədəbiyyat» qəzeti, 4 yanvar 2019// http://edebiyyatqazeti.az/news/gundem/2967-kamal-abdullanin-yarimciq-elyazma-romani-britaniya-kitab-klubunda-muzakire-edilib
 2. Sonu olmayan başlanğıca doğru. Yazıçı Kamal Abdullanın “Unutmağa kimsə yox” romanı haqqında // (müəllif: Tural Cəfərli) “Ədalət qəzeti”, 7 yanvar 2019// http://www.adalet.az/w162202/_Sonu_olmayan_ba%C5%9Flan%C4%9F%C4%B1ca_do%C4%9Fru/#.XEbcV1UzaM8
 3. Kamal Abdullanın “Sehrbazlar dərəsi” romanı ikinci dəfə nəşr olunub // 24 yanvar 2019// https://novator.az/2019/01/24/kamal-abdullanin-sehrbazlar-d%C9%99r%C9%99si-romani-ikinci-d%C9%99f%C9%99-n%C9%99sr-olunub/
 4. Möhtəşəm Ahəng…  II məqalə (müəllif: Aynur Beşkonak) // 18 fevral 2019 // http://edebiyyatqazeti.az/news/diger/3198-mohtesem-aheng
 5. Azərbaycan ədəbiyyatında paralel dünyalar – Kamal Abdulla fenomeni (III məqalə) (müəllif: Aynur Beşkonak) «Ədəbiyyat» qəzeti // 27 fevral 2019//  http://edebiyyatqazeti.az/news/proza/3253-azerbaycan-edebiyyatinda-paralel-dunyalar-kamal-abdulla-fenomeni
 6. Kamal Abdullanın “Dilçiliyə səyahət” kitab üzərinə qısa ekskurs  (müəllif: Şəlalə Göytürk) «Ədəbiyyat» qəzeti // 17 aprel 2019 // http://edebiyyatqazeti.az/news/edebi-tenqid/3481-kamal-abdullanin-dilciliye-seyahet-kitabi-uzerine-qisa-ekskurs
 7. Kamal Abdulla imzalı iki hekayə (müəllif:Şahanə Müşfiq) //18 may 2019, “525-ci qəzet” // https://525.az/site/?name=xeber&news_id=120630
 8. Афоризм, ставший парадигмой (Ниязи Мехти)// kaspiy.az // 24 мая 2019 // http://www.kaspiy.az/news.php?id=103975#.XRRzpeszbIU
 9. Kamal Abdullanın ziddiyyətlər qovşağı (müəllif: Müşfiq Şükürlü) // kulis.az // 30 may 2019 // https://www.kulis.az/m/news/25063
 10. Kemal Abdulla – Bakü Devlet Üniversitesi’nin büyük dilbilimcisi (müəllif: Elçin İbrahimov) // Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan filologiyasının inkişafında Bakı Dövlət Universitetinin rolu” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 2019, 84 səh. //
 11. “Sehrbazlar dərəsi” Litvada (Mahir Həmzəyev) // “525-ci qəzet” // 13 iyul 2019// http://525.az/site/?name=xeber&news_id=123749#gsc.tab=0
 12. Professor A. Bondarevin “Hermenevtikanın aralıq mövqeyi” adlı məqaləsi //«Ədəbiyyat» qəzeti // 18 iyul 2019 // http://edebiyyatqazeti.az/news/diger/4098-hermenevtikanin-araliq-movqeyi 
 13. Мультикультурализм – неиссякаемый источник социальной энергии (Тофик Аббасов) // 1-news.az //  24 iyul 2019 // https://1news.az/news/mul-tikul-turalizm—nesissyakaemyy-istochnik-social-noy-energii 
 14. Kamal Abdulla: Postmodernizmdən milli özünəməxsusluğa  (I yazı)(Nargis) // «Ədəbiyyat» qəzeti, 29 iyul 2019 // http://edebiyyatqazeti.az/news/diger/4180-kamal-abdulla-postmodernizmden-milli-ozunemexsusluga
 15. Türkiyədə Kamal Abdulla ilə bağlı elmi iş müdafiə olundu // 30 iyul 2019 // https://525.az/site/?name=xeber&news_id=124495#gsc.tab=0
 16. Kamal Abdulla: Postmodernizmdən milli özünəməxsusluğa (II yazı) (Nargis) // «Ədəbiyyat» qəzeti, 07 avqust 2019 // http://edebiyyatqazeti.az/news/diger/4232-kamal-abdulla-postmodernizmden-milli-ozunemexsusluga
 17. Многогранность творчества Камала Абдуллы в контексте мировой литературы (Людмила Беженару) // Журнал “Литературный Азербайджан” (№8) // Баку, 2019 http://kamalabdulla.az/3711/mnogogrannost-tvorchestva-kamala-abdully-v-kontekste-mirovoj-literatury/ 
 18. Kamal Abdullanın əsərləri Rumıniyada müzakirə olunub // 1 oktyabr 2019 // http://adu.edu.az/az/kamal-abdullanin-%c9%99s%c9%99rl%c9%99ri-ruminiyada-muzakir%c9%99-olunub/
 19. Fanilik və əbədiyyət (Loğman Rəşidzadə) (I hissə) // «Ədalət» qəzeti, 10 oktyabr 2019 // http://kamalabdulla.az/3767/fanilik-ve-ebediyyet/ 
 20. Имадеддин Насими и Камал Абдулла о путях совершенствования человека» (Людмила Беженару) // Böyük Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyinə həsr olunmuş “Nəsimi və İntibah ideyaları” mövzusunda respublika elmi konfransın məqalələr toplusu, 26 s. // http://kamalabdulla.az/3771/imadeddin-nasimi-i-kamal-abdulla-o-putyah-sovershenstvovaniya-cheloveka/
 21. Realismul magic al lui Kamal Abdulla in contextul cunoaşterii celuilalt (Lyudmila Bejenaru) «Cămpia Vrăjitorilor» («Sehrbazlar dərəsi») kitabında ön söz, 2019
 22. Fanilik və əbədiyyət (Loğman Rəşidzadə) (II hissə) // «Ədalət» qəzeti, 12 oktyabr 2019 // http://kamalabdulla.az/3781/fanilik-ve-edebiyyet-ii-meqale/
 23. Fanilik və əbədiyyət (Loğman Rəşidzadə) (III hissə) // «Ədalət» qəzeti, 15 oktyabr 2019 // http://kamalabdulla.az/3787/fanilik-ve-edebiyyet-iii-hisse/
 24. Fanilik və əbədiyyət (Loğman Rəşidzadə) (IV hissə) // «Ədalət» qəzeti, 17 oktyabr 2019 https://kamalabdulla.az/3791/fanilik-ve-edebiyyet-iv-hisse/
 25. Fanilik və əbədiyyət (Loğman Rəşidzadə) (V hissə) // «Ədalət» qəzeti, 19 oktyabr 2019 https://kamalabdulla.az/3793/fanilik-ve-edebiyyet-v-hisse/
 26. Fanilik və əbədiyyət (Loğman Rəşidzadə) (VI hissə) // «Ədalət» qəzeti, 22 oktyabr 2019 https://kamalabdulla.az/3795/fanilik-ve-edebiyyet-vi-hisse/
 27. Fanilik və əbədiyyət (Loğman Rəşidzadə) (VII hissə) // «Ədalət» qəzeti, 24 oktyabr 2019 http://kamalabdulla.az/3800/fanilik-ve-edebiyyet-vii-hisse/ 
 28. “Sirlərin sərgüzəşti” haqda qeydlər (Sərraf Balaxan) // «Ədəbiyyat» qəzeti, 30 oktyabr 2019 // http://edebiyyatqazeti.az/news/muzakire/4667-sirlerin-serguzesti-haqda-qeydler
 29. Камал Абдулланың “Сихерчеләр үзәнлеге” (Дания Заһидуллина) // “Казан утлары” №9.2019 // http://kazanutlary.ru/news/trki-dbiyatlar-m-zaman/kamal-abdullany-sikherchelr-znlege 
 30. “Sirlərin sərgüzəşti”ni mənim açarımla açanda (Niyazi Mehdi) // «Ədəbiyyat» qəzeti, 26 noyabr 2019 // http://edebiyyatqazeti.az/news/muzakire/4845-sirlerin-serguzestini-menim-acarimla-acanda 
 31. Buxarestdə Kamal Abdullanın “Sehrbazlar dərəsi” romanı təqdim olunub // AZERTAC // 27 noyabr 2019 // https://azertag.az/xeber/Buxarestde_Kamal_Abdullanin_Sehrbazlar_deresi_romani_teqdim_olunub-1360043
 32. Каспийское море слов (Константин Кедров) // “Литературная газета” // 27 ноября 2019 // https://lgz.ru/article/-48-6715-27-11-2019/kaspiyskoe-more-slov/?sphrase_id=2569805
 33. “Literaturnaya qazeta” Kamal Abdullanın ““Kitabi-Dədə Qorqud” poetikasına giriş” kitabı haqqında resenziya dərc edib // kaspiy.az // 29 noyabr 2019 // http://www.kaspi.az/az/literaturnaya-qazeta-kamal-abdullanin-kitabi-dede-qorqud-poetikasina-giris-kitabi-haqqinda-resenziya-derc-edib
 34.  “Yarımçıq əlyazma” romanı: bənzərsiz dünyanın çağdaş dünyada əks-sədası kimi (Aynur Səfərli) // “Ulduz” jurnalı №11, 2019 // http://kamalabdulla.az/3953/yarimciq-elyazma-romani-benzersiz-dunyanin-cagdas-dunyada-eks-sedasi-kimi/
 35. Kamal Abdulla ömrü: yalnız faktlarla // “525-ci qəzet” // 04 dekabr 2019 // http://525.az/site/?name=xeber&duzelis=0&news_id=130529#gsc.tab=0
 36. AQİL ABBAS: Tələbələrə qorxu yox, sevqi aşılayan Kamal Abdulla // «Ədalət» qəzeti, 5 dekabr 2019 // http://www.adalet.az/w163941/AQ%C4%B0L_ABBAS:__T%C9%99l%C9%99b%C9%99l%C9%99r%C9%99_qorxu_yox,_sevqi_a%C5%9F%C4%B1layan_Kamal_Abdulla__/#.XeijT1QzaM8 
 37. Sirlərin sərgüzəşti, yoxsa əlyazmanın səyahətnaməsi? (Elnarə Qaragözova) // «Ədəbiyyat» qəzeti, 22 dekabr 2019 // https://edebiyyatqazeti.az/news/diger/4992-sirlerin-serguzesti-yoxsa-elyazmanin-seyahetnamesi
 38. Kamal Abdullanın “Mənim Füzulim” kitabı işıq üzü görüb // ədalət.az 30 dekabr , 2019 // https://www.adalet.az/w179018