K.
A.
04/27 2

2012-ci il

Elmi kitab və monoqrafiyalar Azərbaycan dilində mürəkkəb sintaktik bütövlər // Bakı: Mütərcim, 2012. 606 s. (K.M.Abdullayev, A.Y.Məmmədov, M.M.Musayev, K.Üstünova, N.S.Novruzova, Ş.Q.Hüseynov,N.Rzayeva, K.B.Hacıyeva, L.V.Ziyadova, S.Q.Fətəliyeva, G.Q.Nağıyeva, G.A.Məhərrəmova, Ş.T.Zeynalova, F.Q.Səlimova, V.H.Məhərrəmova) (Ön sözün müəllifi: prof.

  Davamı
04/27 1

2011-ci il

Elmi kitab və monoqrafiyalar (220) “Azərbaycanca danışaq. Ölkə və onun dili” (Kenessey Maria ilə həmmüəllifliklə) // Macarıstan, Budapeşt, 2011 (ön sözün müəllifi: Vilayət Quliyev) Məqalə, tezis, esse, ön söz, rəy, elmi söhbətlər (221) “Wort” und “Wort-plus” im Buch des Dede Korkut // Das “Nibelungenlied” und “Das Buch des Dede Korkut”. Reichert Verlag Wiesbaden 2011. p.

  Davamı
04/27 2

2010-cu il

Elmi kitab və monoqrafiyalar (208)* Dilçiliyə səyahət və yaxud dilçi olmayanlar üçün dilçilik. Bakı, Mütərcim, 2010.

  Davamı
04/27 1

2009-cu il

Elmi kitab və monoqrafiyalar (197) *Mifdən Yazıya və yaxud Gizli Dədə Qorqud. Bakı, Mütərcim, 2009 Məqalə, tezis, esse, ön söz, rəy, elmi söhbətlər (198) * Ürəkdən yaşayan adam (Şahmar) // “Ədalət”qəzeti, 10 yanvar, 2009 (199) “Kitabi-Dədə Qorqud”un yeni alman tərcüməsi. // (F.Paşayeva həmmüəllifliklə). “525-ci qəzet”, 10 yanvar, 2009.

  Davamı
04/27 1

2008-ci il

Elmi kitab və monoqrafiyalar (183) * Parlons Azerbaidjanais (Langue et culture) // (Mişel Malerblə həmmüəlliflikdə) Fransa, Paris, L’Harmattan, 2008. Məqalə, tezis, esse, ön söz, rəy, elmi söhbətlər (184) Tənha Dədə Qorqud (7 hissədən ibarət esse-sui-qəsd) // “525-ci qəzet”, 17 may, 2008. (185) Koelyodan Borxesə qədər uzanan yuxu // “Ədalət” qəzeti, 18 oktyabr, 2008.

  Davamı
04/27 1

2007-ci il

Elmi kitab və monoqrafiyalar (174) * 300 azərbaycanlı (ədəbi-bədii esselər). Bakı, Mütərcim, 2007. Məqalə, tezis, esse, ön söz, rəy, elmi söhbətlər (175) * Dilçiliyə səyahət // (Kitabdan bir parça). ”Ulduz” jurnalı, 2007, №1.

  Davamı