K.
A.
04/27 1

2011-ci il

Elmi kitab və monoqrafiyalar (220) “Azərbaycanca danışaq. Ölkə və onun dili” (Kenessey Maria ilə həmmüəllifliklə) // Macarıstan, Budapeşt, 2011 (ön sözün müəllifi: Vilayət Quliyev) Məqalə, tezis, esse, ön söz, rəy, elmi söhbətlər (221) “Wort” und “Wort-plus” im Buch des Dede Korkut // Das “Nibelungenlied” und “Das Buch des Dede Korkut”. Reichert Verlag Wiesbaden 2011. p.

  Davamı
04/27 2

2010-cu il

Elmi kitab və monoqrafiyalar (208)* Dilçiliyə səyahət və yaxud dilçi olmayanlar üçün dilçilik. Bakı, Mütərcim, 2010.

  Davamı
04/27 1

2009-cu il

Elmi kitab və monoqrafiyalar (197) *Mifdən Yazıya və yaxud Gizli Dədə Qorqud. Bakı, Mütərcim, 2009 Məqalə, tezis, esse, ön söz, rəy, elmi söhbətlər (198) * Ürəkdən yaşayan adam (Şahmar) // “Ədalət”qəzeti, 10 yanvar, 2009 (199) “Kitabi-Dədə Qorqud”un yeni alman tərcüməsi. // (F.Paşayeva həmmüəllifliklə). “525-ci qəzet”, 10 yanvar, 2009.

  Davamı
04/27 1

2008-ci il

Elmi kitab və monoqrafiyalar (183) * Parlons Azerbaidjanais (Langue et culture) // (Mişel Malerblə həmmüəlliflikdə) Fransa, Paris, L’Harmattan, 2008. Məqalə, tezis, esse, ön söz, rəy, elmi söhbətlər (184) Tənha Dədə Qorqud (7 hissədən ibarət esse-sui-qəsd) // “525-ci qəzet”, 17 may, 2008. (185) Koelyodan Borxesə qədər uzanan yuxu // “Ədalət” qəzeti, 18 oktyabr, 2008.

  Davamı
04/27 1

2007-ci il

Elmi kitab və monoqrafiyalar (174) * 300 azərbaycanlı (ədəbi-bədii esselər). Bakı, Mütərcim, 2007. Məqalə, tezis, esse, ön söz, rəy, elmi söhbətlər (175) * Dilçiliyə səyahət // (Kitabdan bir parça). ”Ulduz” jurnalı, 2007, №1.

  Davamı
04/27 1

2006-cı il

Elmi kitab və monoqrafiyalar (171) * Тайный Деде Коркут. Bakı, Mütərcim, 2006. Məqalə, tezis, esse, ön söz, rəy, elmi söhbətlər (172) R.S.Məmmədovun “Вокально-консанантная синтагматика в русском и азербайджанском языках” (Bakı. Mütərcim, 2006) kitabının elmi redaktəsi.

  Davamı