K.
A.
04/27 1

2006-cı il

Elmi kitab və monoqrafiyalar (171) * Тайный Деде Коркут. Bakı, Mütərcim, 2006. Məqalə, tezis, esse, ön söz, rəy, elmi söhbətlər (172) R.S.Məmmədovun “Вокально-консанантная синтагматика в русском и азербайджанском языках” (Bakı. Mütərcim, 2006) kitabının elmi redaktəsi.

  Davamı
04/27 1

2005-ci il

Elmi kitab və monoqrafiyalar (169) * Русский язык в Азербайджане. История, Современность, Перспективы. (İ.Həmidovla birlikdə). Bakı, Kitab aləmi, 2005. Məqalə, tezis, esse, ön söz, rəy, elmi söhbətlər (170)  Turalın gəlişi // Tural Anaroğlunun “Tənha mələk” kitabına ön söz. Bakı, “Yurd” nəşriyyatı, 2005.

  Davamı
04/27 1

2004-cü il

Məqalə, tezis, esse, ön söz, rəy, elmi söhbətlər (161) * Ümumi filologiyaya giriş kursu üzrə proqram. Bakı, 2004 (A.Məmmədli ilə birlikdə) (162) Əvvəl-axır yazılanlar (esselər) // “525-ci qəzet”, 5 fevral, 2004 (163) Azərbaycan dilinin öyrənilməsi şərq mədəniyyətinə təmasın vasitəsi kimi. Fransa, Paris, İnalko, 27-28 may. (164) İtmiş paradiqma: SSR-də marrçılar cərəyanı. N.Y. Marr və Azərbaycan.

  Davamı
04/27 1

2003-cü il

Elmi kitab və monoqrafiyalar (156) * Лекции в Бакинском славянском университете. (Akademik A.Mirzəcanzadə ilə birlikdə). Bakı, Mütərcim, 2003. Məqalə, tezis, esse, ön söz, rəy, elmi söhbətlər (157) Почему русский язык входит в сферу наших национальных интересов // “Эхо” qəzeti, 13 fevral, 2003. (158) Точка зрения // “Эхо” qəzeti, 13 fevral, 2003. (159) “Bir”, yoxsa “doqquz”?

  Davamı
04/27 1

2002-ci il

Məqalə, tezis, esse, ön söz, rəy, elmi söhbətlər (148) * Sintaksis. Sadə çümlə // Oğuz qrupu türk dillərinin müqayisəli qrammatikası, Bakı, BSU, 2002. (149) Sintaksis. Mübtəda // Oğuz qrupu türk dillərinin müqayisəsi qrammatikası, Bakı, BSU Elmi əsərlər, 2002. (150) Dil və təhsil dövlətlararası əməkdaşlığın mühüm vasitəsidir // “Azərbaycan” qəzeti, 22 may, 2002. (151) Sintaksis.

  Davamı
04/27 1

2001-ci il

Müsahibələr Slavyan universiteti, slavyan dünyasına çıxıb // “Tələbə-press” qəzeti, fevral, 2001 (müsahibə götürdü: Mehparə Əlizadə) Bəzi şeyləri gizləməyə çalışan Adam // “Həftə içi” qəzeti, 4 iyun, 2001 Беречь родной язык – долг каждого азербайджанца // “Бакинский рабочий” qəzeti, 6 iyul, 2001 (müsahibə götürdü: Vahid Səfixanov) Slavyan universiteti əlaqələrini genişləndirir // “Azad Azərbaycan” qəzeti, 12 sentyabr,

  Davamı