K.
A.
05/19 2

“Azərbaycanca danışaq”

AMEA-nın həqiqi üzvü Kamal Abdullanın “Azərbaycanca danışaq”

seriyasından olan növbəti kitab 2010-cu ildə rumın dilində, 2011-ci

ildə isə Kenessey Mariyanın həmmüəllifliyi ilə macar dilində nəşr olunub.

Macar dilində işıq üzü görən “Azərbaycanca danışaq. Ölkə və onun dili”

kitabının ön sözünün müəllifi Azərbaycanın bu ölkədəki səfiri, professor

Vilayət Quliyev, redaktoru isə məşhur türkoloq Hazay Giorgidir.

Bu kitabda …

  Davamı
05/18 1

«Dilçiliyə səyahət»

Akademik Kamal Abdullanın “Dilçiliyə səyahət və yaxud dilçi olmayanlar

üçün dilçilik” kitabı dilçi olmayanlar üçün dilçilik elminin sirlərini açır.

Burada dilçiliyin nəzəri məsələləri bədii obrazların başına gələn oyunlarla

izah edilir. «Dilçilik həyatımızda nədir?» sualına əsər boyu cavab axtaran

müəllif bu əsərlə dilçilik elminin populyarlaşmasına yardımçı olur.

Kitab …

  Davamı
05/17 2

«Mifdən yazıya və yaxud Gizli Dədə Qorqud»

Akademik Kamal Abdullanın «Mifdən Yazıya və yaxud Gizli Dədə Qorqud»
əsəri müəllifin uzun illərdən bəri «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanlarının
müxtəlif spektirlərdə gizli qatlarından bəhs edir.
Kitaba yazılan ön sözün müəllifi professor Rəhman Bədəlovdur.
Kitab 3 hissədən ibarətdir. «Mifdən yazıya və yaxud sirriçində Dastan»
adlanan birinci bölmədə…

  Davamı
05/16 1

“Azərbaycanca danışaq”

AMEA-nın həqiqi üzvü Kamal Abdullanın “Azərbaycanca danışaq”

seriyasından olan kitabları müxtəlif ölkələrdə çap olunub.

Bu seriyadan olan ilk kitab akademik Kamal Abdullanın fransız alimi

Mişel Malerblə birgə qələmə aldığı “Azərbaycanca danışaq. Dil və mədəniyyət”

adlı ilə 2008-ci ildə Parisdə dərc olunub. Kitab Azərbaycan dilinin tədris

edildiyi Şərq Dilləri və Sivilizasiyaları İnstitutunun tələbələri, həmçinin

ölkəmizin mədəniyyəti, dili və tarixi ilə maraqlanan alimlər, ictimai

xadimlər üçün nəzərdə tutulub.

  Davamı
05/15 1

«Тайный Деде Коркут»

Kitabda qorduqşünas Kamal Abdullanın «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanı üzərində

ədəbiyyatşünaslıq və mədəniyyətşünaslıq müstəvisində apardığı

müqayisəli təhlillər və araşdırmalar toplanıb.

Kitab Mütərcim (Bakı) nəşriyyatında rus dilində 2006-cı ildə çap edilib.

Kitabla aşağıdakı linkdən tanış olmaq olar:

  Davamı
05/14 1

Русский язык в Азербайджане. История, Современность, Перспективы.

Akademik Kamal Abdullanın professor İlyas Həmidovla birgə yazdığı

bu kitabda rus dilinin Azərbaycanda tədrisi ilə bağlı tarixi və müasir

vəziyyət, həmçinin rus dilinin Azərbaycanda perspektiv inkişafı ilə bağlı

təhlillər, tarixi və hüquqi sənədlər yer almışdır. Kitabdakı sənədlər və

rus dilinin Azərbaycanda tətbiqi və keçdiyi inkişaf yolu ilə bağlı

informasiyalar 1837-2004-cü illəri əhatə edir.

Kitab Kitab aləmi (Bakı) nəşriyyatında 2005-ci ildə çap olunmuşdur.

  Davamı