K.
A.
03/09 0

Tarazlıq

Bütün zamanların çox ədalətli və dəqiq bir qanunu var – tarazlıq qanunu.

  Davamı
03/05 0

“Şair sözü, əlbəttə, yalandır…” – Kamal Abdulla

Füzuli yazırdı: “Gər dersə Füzuli ki, gözəllərdə vəfa var,

  Davamı
03/02 0

Səmimiyyət barədə

Əsərin səmimiliyini mən əminəm ki, oxucunun səmimiliyi formalaşdırır. Səmimilik nədir? Çox sadə, amma çox da qəliz sualdır.

  Davamı
03/01 0

Unudulmaz Umberto Eko ilə ilk və son görüş – Üçüncü hissə

…Umberto Eko əlindəki şərab dolu bokalı mizin üstünə qoydu və oturduğu kreslodan qəflətən ayağa durdu.

  Davamı
03/01 0

Unudulmaz Umberto Eko ilə ilk və son görüş – İkinci hissə

…Professor Eko “Yarımçıq əlyazma” romanı haqqında gözləmədi ki, biz ondan nə isə soruşaq və o da bizə cavab versin.

  Davamı