K.
A.
10/02 2

Füzuli xatırlayır: Ey Füzuli!.. (Üçüncü esse)

İsa Həbibbəyliyə ithaf edilir

  Davamı
08/15 2

Hər şey nağıllarda olan kimi başladı… — Əvvəl-axır yazılanlar

»Mənasız bir həyatı yaşamaqla onu cəzalandırmaq lazımdır». Yaxud: »mənasız bir həyatı yaşadın, ya da ona cəza kəsdin — eyni şeydir».

  Davamı
02/11 1

Yuxularımın qəhrəmanı mənim gözəgörünməz ruhumdur… — Əvvəl-axır yazılanlar

Şaxta bizi yenə də aldatmağa çalışır. Bizi inandırmağa çalışır ki, o bizim babamızdır. *** Qarşımızda mətn var.

  Davamı